Thứ hai, 9/9/2019 Cập nhật lần cuối lúc 06:31

Để giữ vững ngôi vị quán quân PCI

Để giữ vững ngôi vị quán quân PCI năm 2018, phấn đấu cải thiện tổng điểm từ 70,36 (năm 2018) lên 72,1 (năm 2019), các cơ quan, đơn vị, địa phương của tỉnh cần phải quyết liệt hơn nữa, có những giải pháp cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. 

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết khó khăn trong quá trình thi công dự án Khu công nghiệp Sông Khoai (TX Quảng Yên). Ảnh: Mạnh Trường
Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết khó khăn trong quá trình thi công dự án Khu công nghiệp Sông Khoai (TX Quảng Yên).

Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP (ngày 1/1/2019) của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh; Kế hoạch số 61/KH-UBND (ngày 8/3/2019) của UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương của tỉnh đã nhanh chóng xây dựng và ban hành kế hoạch, chương trình hành động của đơn vị. Đặc biệt, các cơ quan được giao làm đầu mối các chỉ số thành phần PCI đã có những kế hoạch chi tiết, phân công công việc cho các cơ quan chủ trì các chỉ số thành phần con nhằm cải thiện vượt bậc các chỉ số do cơ quan mình là đầu mối.

Bà Vũ Thị Kim Chi, Phó trưởng Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh (IPA Quảng Ninh), cho biết: Là cơ quan thường trực, tham mưu giúp việc cho UBND tỉnh, chúng tôi đã cụ thể hóa 10 chỉ số thành phần PCI thành 128 mục tiêu, giao cho 7 cơ quan đầu mối và 33 cơ quan chủ trì từng chỉ số thành phần. Cụ thể, Sở KH&ĐT đầu mối 3 chỉ số (chi phí gia nhập thị trường; cạnh tranh bình đẳng; dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp); Sở TN&MT; đầu mối chỉ số tiếp cận đất đai; Sở Tư pháp đầu mối 2 chỉ số (tính minh bạch; thiết chế pháp lý và an ninh trật tự); Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh đầu mối chỉ số chi phí thời gian; Thanh tra tỉnh đầu mối chỉ số chi phí không chính thức; Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh đầu mối chỉ số tính năng động; Sở LĐ-TB&XH; đầu mối chỉ số đào tạo lao động.

Các cơ quan đầu mối đã tổ chức họp với các cơ quan chủ trì các chỉ số thành phần PCI và đại diện IPA Quảng Ninh để đánh giá và tìm ra các giải pháp chung cải thiện các chỉ số thành phần PCI 2019; đồng thời các sở, ngành, địa phương chủ động tổ chức các chương trình tập huấn, nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng và trách nhiệm trong triển khai cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh đến toàn thể cơ quan.

Hoạt động hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp ngày một đi vào chiều, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển.
Hoạt động hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn đã tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. Trong ảnh: Sản xuất tại Công ty CP Thanh Tuyền Group (TX Đông Triều).

Mặc dù đã đưa ra kế hoạch cụ thể, tuy nhiên, theo đánh giá của Tổ công tác PCI tỉnh, vẫn còn nhiều cơ quan, đơn vị chưa thực sự tích cực vào cuộc triển khai theo kế hoạch đề ra. Một số cơ quan đầu mối các chỉ số thành phần chưa chủ động bám sát các bộ, ngành Trung ương để được hướng dẫn thực hiện các mục tiêu theo Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ. Một số điều chỉnh trong chủ trương chính sách dài hạn của tỉnh liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp chưa được các cơ quan, đơn vị, địa phương tuyên truyền rộng rãi, đặc biệt là tới khối doanh nghiệp vừa và nhỏ; tình trạng chồng chéo trong thanh, kiểm tra vẫn còn; khối doanh nghiệp nhỏ và yếu thế nội tỉnh chưa được đối xử bình đẳng, còn gặp nhiều khó khăn trong thực hiện các thủ tục hành chính hay vận dụng các chính sách pháp luật so với nhóm doanh nghiệp lớn; việc hỗ trợ, giải quyết khó khăn, vướng mắc đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ thường bị kéo dài.

Ông Phạm Văn Thể, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, cho biết: Hoạt động gặp gỡ, đối thoại doanh nghiệp trong thời gian qua của tỉnh đã có nhiều đổi mới, thực chất hơn, tạo được cơ hội lớn cho doanh nghiệp tiếp xúc với lãnh đạo tỉnh để trao đổi. Tuy nhiên, một số vướng mắc, kiến nghị còn chưa được giải quyết dứt điểm, kéo dài. Để nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, việc làm thực chất nhất vào lúc này là hỗ trợ, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhất là đối với khối doanh nghiệp nhỏ và vừa. Bởi hiện khối doanh nghiệp này chiếm tới 98% tổng số doanh nghiệp toàn tỉnh.

Khu đô thị Phương Đông được tỉnh và huyện Vân Đồn tập trung tháo gỡ khó khăn, đến nay hạ tầng điện, đường cơ bản đã hoàn thành.
Khu đô thị Phương Đông được tỉnh và huyện Vân Đồn tập trung tháo gỡ khó khăn, đến nay hạ tầng điện, đường cơ bản đã hoàn thành.

Những tháng cuối năm là giai đoạn nước rút để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 cũng như hoàn tất quá trình đánh giá các chỉ số thành phần PCI 2019 trong cộng đồng doanh nghiệp. Bởi vậy, các cơ quan, đơn vị, địa phương, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị cần phải được phát huy mạnh mẽ, đưa ra các giải pháp cụ thể, quyết liêt để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu theo đúng tinh thần Kế hoạch số 61/KH-UBND của UBND tỉnh.

Cùng với đó, các đơn vị cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi tới cộng đồng doanh nghiệp, nhất là khối doanh nghiệp vừa và nhỏ về các chủ trương, chính sách của tỉnh có tác động trực tiếp tới doanh nghiệp. Triển khai đồng bộ các giải pháp thiết thực, cụ thể tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; kịp thời giải quyết các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp bằng văn bản (có thời hạn cụ thể), công khai các kiến nghị và quá trình giải quyết kiến nghị của nhà đầu tư, doanh nghiệp trên các Cổng thông tin điện tử của sở, ngành, địa phương, kết nối đến trang fanpage DDCI Quảng Ninh và Cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp của UBND tỉnh để theo dõi, đôn đốc; gửi thông tin kết quả giải quyết khó khăn vướng mắc, kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp đến Sở KH&ĐT và Cơ quan Thường trực Tổ công tác PCI (IPA) biết, theo dõi, tổng hợp, phục vụ công tác đánh giá kết quả DDCI. Tiếp tục nâng cao hiệu quả hỗ trợ doanh nghiệp một cách thực chất, sát với nhu cầu thực tiễn của cộng đồng doanh nghiệp; triển khai có hiệu quả chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; nâng cao chất lượng đối thoại doanh nghiệp.

Mạnh Trường (Báo Quảng Ninh)