Thứ hai, 6/4/2015 Cập nhật lần cuối lúc 15:58

Chức năng, nhiệm vụ

 

Japan Desk Quảng Ninh có một số chức năng và nhiệm vụ như sau:

- Cung cấp thông tin, tài liệu cho các công ty, tổ chức Nhật Bản nhằm quảng bá, giới thiệu và kêu gọi thu hút nhà đầu tư Nhật Bản vào tỉnh Quảng Ninh.

- Tiếp nhận ý kiến phản ánh và hỗ trợ giải quyết khó khăn từ các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Quảng Ninh.

- Hỗ trợ các thủ tục đầu tư (phê duyệt chủ trương, địa điểm và cấp chứng nhận đầu tư); Là đầu mối tiếp nhận và xử lí thủ tục đầu tư theo cơ chế “một cửa”.

- Đề xuất cơ chế chính sách phù hợp nhằm thu hút các nhà đầu tư Nhật Bản. 

Tin bài cũ hơn