Thứ hai, 6/4/2015 Cập nhật lần cuối lúc 15:58

Chức năng, nhiệm vụ

Bộ phận Hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản (Japan Desk) Quảng Ninh có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, chủ trì tổ chức thực hiện các hoạt động xúc tiến, hỗ trợ, thu hút đầu tư, thương mại, du lịch từ Nhật Bản vào địa bàn tỉnh Quảng Ninh, cụ thể:

- Cung cấp thông tin, tài liệu cho các công ty, tổ chức Nhật Bản nhằm quảng bá, giới thiệu và kêu gọi thu hút nhà đầu tư Nhật Bản vào tỉnh Quảng Ninh;

- Thiết lập hệ thống thông tin đối thoại giữa nhà đầu tư, doanh nghiệp Nhật Bản với các cơ quan hành chính của Tinh;

- Là đầu mối tiếp nhận, tổng hợp ý kiến phản ánh từ các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Quảng Ninh và kịp thời hỗ trợ giải quyết hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ, giải quyết khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản;

- Phối hợp hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp Nhật Bản thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư, thương mại, du lịch;

- Nghiên cứu, đề xuất cơ quan có thẩm quyền ban hành, bổ sung, điều chỉnh cơ chế chính sách phù hợp nhằm thu hút các nhà đầu tư Nhật Bản;

- Kết nối với Japan Desk các địa phương, các tổ chức và các hiệp hội, tổ chức xúc tiến đầu tư của Nhật Bản để thực hiện công tác xúc tiến thu hút đầu tư các doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản vào tỉnh Quảng Ninh.

 

Tin bài cũ hơn