Thứ hai, 6/4/2015 Cập nhật lần cuối lúc 15:57

Đội ngũ cán bộ

Japan Desk Quảng Ninh vinh dự được Ngài Nakagawa Ryoichi, Chủ tịch Trung tâm tư vấn đầu tư BTD Japan làm Cố vấn cao cấp của Japan Desk Quảng Ninh. 

Ngài Nakagawa Ryoichi

 

Ngoài ra, đội ngũ Japan Desk Quảng Ninh bao gồm các cán bộ trẻ, có trình độ năng lực và khả năng ngoại ngữ tốt.

Tất cả cán bộ Japan Desk Quảng Ninh đều đạt trình độ Thạc sỹ trở lên, trong đó có 01 đồng chí Trưởng Bộ phận hiện là Phó trưởng Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư (cấp Phó Giám đốc sở ngành), có thể giao tiếp tốt bằng tiếng Anh; 02 đồng chí Phó trưởng Bộ phận, trong đó có một đồng chí nói tiếng Nhật; và 03 đồng chí thành viên còn lại có thể giao tiếp tốt tiếng Anh.

 

Tin bài cũ hơn
Tin liên quan