Thứ hai, 6/4/2015 Cập nhật lần cuối lúc 15:57

Đội ngũ cán bộ

Trưởng Bộ phận Japan Desk Quảng Ninh là Lãnh đạo UBND tỉnh; Phó Trưởng Bộ phận gồm Lãnh đạo các cơ quan: Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý Khu kinh tế. Các thành viên gồm Đại diện lãnh đạo các cơ  quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Giao thông vận tải; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Công Thương và Sở Du lịch. Cố vấn cao cấp Chuyên gia người Nhật Bản là ông Nakagawa Ryoichi, Chủ tịch Trung tâm tư vấn đầu tư BTD Japan.

Phụ trách Bộ phận thường trực Japan Desk Quảng Ninh là đ/c Vũ Thị Kim Chi, Phó trưởng Ban phụ trách Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư. Các thành viên gồm: đại diện cán bộ của Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý Khu kinh tế và Đại diện của một số Chủ đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Các thành viên của Bộ phận thường trực Japan Desk Quảng Ninh đều có khả năng sử dụng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật.

Tin bài cũ hơn
Tin liên quan