Thứ tư, 30/8/2017 Cập nhật lần cuối lúc 10:01

Quảng Ninh triển khai cung cấp mẫu phiếu khảo sát đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và địa phương DDCI 2017 đến doanh nghiệp, tổ chức kinh tế

Xuất phát từ kết quả nghiên cứu PCI đánh giá tư duy sáng kiến hay ở cấp tỉnh nhưng chưa thực sự tốt ở cấp Sở, ban, ngành và địa phương; tỉnh Quảng Ninh triển khai bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và địa phương gọi tắt là DDCI nhằm đánh giá năng lực điều hành kinh tế của 21 Sở, ban, ngành và 14 địa phương. Khảo sát bắt đầu từ tháng 7 đến tháng 10/2017, là kênh thông tin quan trọng để các tổ chức kinh tế lên tiếng và thực thi vai trò giám sát hoạt động điều hành kinh tế....

Mời doanh nghiệp quan tâm, tham gia điền phiếu khảo sát DDCI 2017 và đóng góp ý kiến tại trang facebook của DDCI Quảng Ninh: https://www.facebook.com/DDCI-QUẢNG-NINH-141861439…/. Ngoài ra, Doanh nghiệp cũng có thể tải phiếu khảo sát trực tuyến tại: http://investinquangninh.vn/…/bang-hoi-ddci-2017-danh-gia-s…

Luôn lắng nghe và đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, không ngừng triển khai cách làm mới, xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, bền vững. Cùng chúng tôi là đóng góp thiết thực thúc đẩy kinh tế tỉnh Quảng Ninh và năng lực cạnh tranh Quốc gia.