Thứ năm, 13/11/2014 Cập nhật lần cuối lúc 13:55

Thủ tục để được hưởng các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định ?

Trả lời:

Theo quy định tại điều 22 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài Chính thì Thủ tục thực hiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp gồm:

Doanh nghiệp tự xác định các điều kiện ưu đãi thuế, mức thuế suất ưu đãi, thời gian miễn thuế, giảm thuế, số lỗ được trừ (-) vào thu nhập tính thuế để tự kê khai và tự quyết toán thuế với cơ quan thuế.

Cơ quan thuế khi kiểm tra, thanh tra đối với doanh nghiệp phải kiểm tra các điều kiện được hưởng ưu đãi thuế, số thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn thuế, giảm thuế, số lỗ được trừ vào thu nhập chịu thuế theo đúng điều kiện thực tế mà doanh nghiệp đáp ứng được. Trường hợp doanh nghiệp không đảm bảo các điều kiện để  áp dụng thuế suất ưu đãi và thời gian miễn thuế, giảm thuế thì cơ quan thuế xử lý truy thu thuế và xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định.

Tin bài cũ hơn