Thứ hai, 20/11/2017 Cập nhật lần cuối lúc 16:53

Trả lời câu hỏi của Công ty CPĐT và TM Công Thành

Câu hỏi: Xin văn bản hướng dẫn các thủ tục pháp lý để hoàn thành tiến độ khai thác đất cho việc triển khai dự án xây dựng đầu tư hạ tầng kĩ thuật.
 
Trả lời: Để triển khai công việc Công ty cần xin UBND tỉnh Chấp thuận địa điểm nghiên cứu lập quy hoạch, Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư đề nghị Công ty cần lập Hồ sơ theo hướng dẫn tại đường link dưới đây: