Thứ sáu, 1/12/2017 Cập nhật lần cuối lúc 10:14

Tìm kiếm đối tác đầu tư dự án tàu đệm khí tại Việt Nam

Tập đoàn nước ngoài mong muốn đưa mẫu tàu đệm khí (có thể chạy dưới nước và trên cạn) vào thị trường Việt Nam và kết nối đầu tư với các nhà đầu tư, doanh nghiệp quan tâm để triển khai dự án.