Monday,01 June
Nhằm hướng tới phát triển Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, là trung tâm du lịch quốc tế, một trong những đầu tàu kinh tế của miền Bắc và cả nước, đồng thời nhằm cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, thúc đẩy thu hút đầu tư, việc nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đang được tỉnh Quảng Ninh chú trọng, quan tâm.