Thursday,18 June
QTV - Dù vẫn đứng trong top 5 tỉnh thành có năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tốt nhất cả nước, song Quảng Ninh đã tụt 1 bậc từ vị trí thứ 4 năm 2013 xuống vị trí thứ 5 năm 2014. Trong 10 chỉ số thành phần PCI, Quảng Ninh có các chỉ số thành phần giảm điểm và giảm thứ hạng đòi hỏi các cấp, ngành, các địa phương của tỉnh cần tập trung nghiên cứu, phân tích để khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết và đề xuất những giải pháp cụ thể.