Thứ hai, 9/4/2018 Cập nhật lần cuối lúc 08:05

Cục Hải quan Quảng Ninh hỗ trợ doanh nghiệp theo tư duy mới

Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Ninh - Bùi Văn Khắng - cho biết, từ năm 2016 đến nay, Cục Hải quan Quảng Ninh tập trung giải quyết 3 nhóm vấn đề, trong đó nhóm cải cách hành chính, đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp, được đổi mới toàn diện cách làm.

 

 

Từ “bốn bám, “ba đồng hành” hỗ trợ DN theo tư duy mới…

Việc đổi mới được thực hiện quyết liệt từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành đến các hoạt động hỗ trợ, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp theo phương châm “Bốn bám” (bám chủ trương, chính sách; bám tư tưởng chỉ đạo; bám cơ sở; bám việc) và “Ba đồng hành” (đồng hành cùng doanh nghiệp; đồng hành cùng đơn vị cơ sở; đồng hành cùng cấp dưới để nâng cao hiệu quả công tác quản lý hải quan).

Cục Hải quan Quảng Ninh thực hiện phương châm trên là nhằm góp phần tạo dựng niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp, truyền đi thông điệp mạnh mẽ của Chính phủ về kiến tạo, phục vụ, hỗ trợ và thúc đẩy doanh nghiệp phát triển, coi doanh nghiệp là động lực phát triển kinh tế.

Theo đó, để giúp DN nâng cao năng lực cạnh tranh và tìm thấy hướng phát triển mới, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh cũng đã xây dựng chương trình hành động “Đồng hành cùng doanh nghiệp” với mục tiêu “cùng đi - cùng đến - cùng hiệu quả” đặt ra các nhiệm vụ cụ thể cho công chức, viên chức hải quan Quảng Ninh với cách làm mới, theo tư duy mới.

Trước hết, chuyển từ thụ động (ngồi chờ DN gửi phản ánh thắc mắc thì mới giải quyết) sang cách làm mới theo tư duy mới (cán bộ công chức hải quan chủ động tìm đến DN, để lắng nghe thấu hiểu DN, đồng hành, chia sẻ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc triệt để và đến tận cùng cho DN).

Thực hiện tư duy mới này, việc đồng hành cùng DN trong năm 2018 được Cục Hải quan Quảng Ninh tiếp tục điều hành quyết liệt hơn. Trước hết, Cục thành lập tổ hỗ trợ DN, để hằng ngày hỗ trợ thông qua các kênh: điện thoại, CDCI trang Fanpage, qua hộp thư điện tử, chứ không phải chờ định kỳ thì mới hỗ trợ DN như trước.

Theo tư duy mới, việc đồng hành cũng không phải chỉ trong tháo gỡ khó khăn vướng mắc, mà đồng hành theo định hướng kiến tạo, dẫn dắt cho DN trong hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, tạo ra một môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn thật sự thuận lợi, không những tác động tạo điều kiện cho DN đang kinh doanh, mà còn có tác dụng thu hút ở các địa phương khác và nước ngoài vững niềm tin khi đến đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh tại Quảng Ninh, cũng như tại Việt Nam.

Để thể hiện vai trò kiến tạo, dẫn dắt, định hướng, Cục Hải quan Quảng Ninh cũng đặt ra yêu cầu trong việc giải quyết thủ tục hành chính, ban hành chính sách làm sao đáp ứng yêu cầu định hướng để DN tuân thủ pháp luật, để DN biết và chấp hành tốt chính sách pháp luật…

Đến tập trung thực hiện 6 nhóm nhiệm vụ cụ thể hỗ trợ DN

Để đáp ứng yêu cầu này, Cục Hải quan Quảng Ninh đang tập trung thực hiện 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm rất cụ thế.

Thứ nhất, tiếp tục cải cách, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, trọng tâm là thủ tục hải quan: nâng tính thuận tiện, dễ dàng trong việc thực hiện quy trình thủ tục hải quan, nâng chất lượng chăm sóc doanh nghiệp - giảm thủ tục, giảm thời gian, giảm chi phí cho doanh nghiệp.

Tập trung nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với tỉnh Quảng Ninh những nội dung liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội thông qua việc thúc đẩy hoạt động XNK tại khu vực biên giới đường bộ là cửa khẩu Móng Cái, khu vực cảng biển là cảng CICT, cảng Cái Lân và Khu hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn.

Thứ hai, thường xuyên theo dõi, nắm tình hình, bám sát kế hoạch XNK của doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho hoạt động XNK và đồng hành cùng DN. Duy trì hiệu quả hoạt động của “Tổ hỗ trợ về cơ chế, chính sách, thủ tục hải quan và đồng hành cùng doanh nghiệp” với việc tổ chức các đoàn công tác do lãnh đạo Cục trực tiếp làm trưởng đoàn đến với từng doanh nghiệp để lắng nghe, chia sẻ khó khăn vướng mắc và hỗ trợ doanh nghiệp;

Đồng thời cũng duy trì “Tổ hỗ trợ khuyến khích tuân thủ pháp luật Hải quan”: hỗ trợ doanh nghiệp nắm bắt kịp thời, nắm bắt đúng và đủ quy định, chính sách mới để từ đó thực hiện đúng, hạn chế thấp nhất sai sót hoặc gian lận.

Đặc biệt, Cục vừa thành lập “Tổ hỗ trợ thông tin cho doanh nghiệp” với mục tiêu 3 nhất trong hành động (tận tụy nhất, nhanh chóng nhất, hài lòng nhất) trong hỗ trợ DN. Theo đó, tổ sẽ cung cấp các thông tin về cơ chế chính sách, quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động XNK…

Thứ ba, chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương rà soát các dự án đầu tư trong khu công nghiệp (KCN), khu hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn và các dự án lớn ngoài KCN để chủ động hướng dẫn, hỗ trợ chủ đầu tư trong việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, vật tư cho dự án.

Thứ  tư, triển khai thực hiện hiệu quả hệ thống dịch vụ công trực tuyến, đề án nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 theo lộ trình của Tổng cục Hải quan, đạt trên 97% tổng số thu ngân sách được nộp thuế điện tử.

Thứ năm, đổi mới nội dung và hình thức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, tham vấn hải quan - doanh nghiệp.

Thứ sáu, triển khai thực hiện và đánh giá hiệu quả đề án “Mô hình thực hiện thủ tục quản lý hải quan tập trung tại Chi cục Hải qua cửa khẩu Móng Cái”, khai thác hiệu quả hoạt động thông quan hàng hóa qua cửa khẩu Bắc Luân 2, Cảng ICD, cầu phao tạm tại Km3+4 và lối mở Pò Hèn; tiếp tục triển khai đề án “Nâng cao chất lượng hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”…

Theo baocongthuong.com.vn