Thứ năm, 3/5/2018 Cập nhật lần cuối lúc 13:22

Quảng Ninh: Từ những nỗ lực không ngừng đến vị trí dẫn đầu trong cải cách hành chính

Ngày 2/5, tại Hội nghị “Công bố chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2017 của các Bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2017” do Ban chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ tổ chức, Quảng Ninh đã  được vinh danh ở vị trí quán quân PAR INDEX 2017 toàn quốc.

Đây là kết quả ghi nhận tích cực cho những nỗ lực không ngừng của các cấp chính quyền tỉnh trong công tác CCHC, qua đó củng cố niềm tin cho người dân, doanh nghiệp vào sự lãnh đạo, quản lý, điều hành.

4
Cán bộ Trung tâm HCC tỉnh hướng dẫn công dân giải quyết TTHC qua mạng.

Tiên phong đổi mới, tạo động lực bứt phá

Những năm qua, tỉnh Quảng Ninh xác định công tác CCHC là một trong 3 khâu đột phá chiến lược của tỉnh, là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên có tính quyết định trong thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Với quyết tâm cao, Quảng Ninh đã quyết liệt thực hiện thành công nhiều giải pháp về CCHC, nhằm xây dựng nền hành chính phục vụ, mang đến sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp, qua đó tạo những đột phá mới trong phát triển. Để thực hiện được điều này, tỉnh đã tiên phong đổi mới, mạnh dạn tháo dỡ những “rào cản” vốn tồn tại từ trước đến này ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp trong tỉnh.

Với mục tiêu hàng đầu là hướng tới xây dựng một nền hành chính phục vụ, tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện CCHC theo hướng tách các hoạt động cung ứng dịch vụ công cộng với các hoạt động công quyền; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động hướng vào phục vụ nhân dân, phục vụ doanh nghiệp gắn với hiện đại hoá nền hành chính. Theo đó, những năm qua tỉnh đã từng bước xây dựng, hoàn thiện quy trình hoạt động của Trung tâm HCC cấp tỉnh và 14 địa phương cấp huyện; đồng thời liên kết đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại tại 186/186 xã, phường, thị trấn, để giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo nguyên tắc “Tiếp nhận, thẩm định và phê duyệt tại chỗ” bảo đảm thuận tiện, công khai, minh bạch. Đây là mô hình duy nhất ở Quảng Ninh đã được Thủ tướng Chính phủ cho thí điểm thành lập theo Quyết định số 1831/QĐ-TTg ngày 28-10-2015. Thông qua các mô hình này đã góp phần quan trọng giúp minh bạch hóa quá trình giải quyết TTHC, góp phần quan trọng để người dân tham gia giám sát hiệu quả thực thi nhiệm vụ của cơ quan nhà nước.

Mặt khác, công tác cải cách TTHC trong tỉnh, được các cấp, các ngành, triển khai quyết liệt, theo hướng giảm thủ tục, giảm thời gian, giảm chi phí cho nhà đâu tư và nhân dân. Đến nay trung bình các TTHC đưa vào Trung tâm HCC tỉnh đã được cắt giảm tới 45% thời gian giải quyết so với quy định của Trung ương. Thời gian giải quyết các TTHC được rút ngắn, tạo sự thuận lợi, thông thoáng cho doanh nghiệp, người dân. Hiện nay 1.170/1.268 TTHC, đã đưa vào giải quyết tại Trung tâm HCC tỉnh, trong đó có 940 TTHC (81%) được thực hiện theo nguyên tắc tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại Trung tâm; 100% TTHC đã được đưa vào giải quyết tại các Trung tâm HCC cấp huyện.

Đặc biệt, trong công tác cải cách bộ máy hành chính, trên cơ sở quán triệt, thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, những năm qua tỉnh Quảng Ninh đã tập trung chỉ đạo việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế, đã mạnh dạn xây dựng Đề án 25 về “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế” của tỉnh và ban hành Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 03/3/2015 về “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế”, quyết tâm triển khai thực hiện đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, trong đó có nhiều mô hình mới chưa có tiền lệ được thí điểm thực hiện như: Mô hình cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc chung khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện, nay đã thực hiện cả ở cấp tỉnh; thực hiện nhất thể hóa chức danh bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND tại 2/14 đơn vị cấp huyện, 76/186 xã; bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, bản, khu phố tại 1.536/1.566 thôn, khu phố chiếm 98,15%... Đến nay, tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh cơ bản đã được sắp xếp, tinh gọn; việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và tổ chức hoạt động đảm bảo ổn định, chất lượng được nâng lên.

Cùng với đó, việc nâng cao chất lượng, ý thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ là một trong những nội dung quan trọng và được đẩy mạnh thực hiện để thực hiện tốt công tác CCHC của tỉnh. Năm 2017, tỉnh Quảng Ninh đã quyết định lấy Chủ đề công tác năm là “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh”, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong thực thi công việc của đơn vị. Qua đó, đã làm thay đổi cơ bản nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức về trách nhiệm và nghĩa vụ của mình đối với việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, từng bước đổi mới phong cách, lề lối, tác phong làm việc góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Mặt khác, Quảng Ninh cũng là một trong những tỉnh đi đầu cả nước trong việc quy định về xác định Chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn; điều tra về sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (chỉ số SIPAS). Bằng những cách làm này, Quảng Ninh đã thực sự trao quyền cho người dân, doanh nghiệp đóng góp tiếng nói vào thực thi vai trò giám sát các hoạt động điều hành kinh tế của tỉnh, sự phục vụ của chính quyền, cơ quan quản lý nhà nước.

g
Quảng Ninh đứng đầu bảng xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Nỗ lực không  ngừng

Bằng việc chủ động đổi mới nắm bắt được yêu cầu, mong muốn của người dân, doanh nghiệp để có những biện pháp cải thiện chất lượng phục vụ và cung cấp dịch vụ công, qua đó nâng cao sự hài lòng và đảm bảo tính khách quan về quyền và lợi ích của người dân, tổ chức, công tác CCHC tỉnh Quảng Ninh đã đặt được những thành công tích cực. Môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh được cải thiện và đổi mới, tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhanh, bền vững.

Có thể thấy, minh chứng rõ nét nhất cho kết quả CCHC của tỉnh là trong những năm trở lại đây, nhiều nhà đầu tư là các tập đoàn lớn trong và ngoài nước đã đầu tư vào tỉnh với các dự án làm thay đổi diện mạo của tỉnh như: Sun Group, Vingroup, My Way, FLC, Amata… Đây cũng chính là những tín hiệu cho thấy Quảng Ninh đang dần trở thành một trong những địa phương có môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, thông thoáng cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư. Qua đó, không phải ngẫu nhiên mà năm 2017 chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI Quảng Ninh được giữ vị trí dẫn đầu các địa phương trong cả nước và được đánh giá là "Ngôi sao cải cách".

Với những nỗ lực thay đổi diện mạo vùng đất mỏ, những năm qua, tỉnh Quảng Ninh đã tập trung cao độ với các biện pháp cụ thể, chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt, toàn diện, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương đối với công tác CCHC. Kết quả triển khai thực hiện công tác CCHC của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, thể hiện qua Chỉ số PAR INDEX của tỉnh luôn tăng qua các năm. Năm 2013 đứng thứ 23, năm 2014 đứng thứ 14, năm 2015 đứng thứ 6, năm 2016 đứng thứ 5. Đặc biệt, năm 2017, cùng với việc thực hiện kiên trì, linh hoạt, sáng tạo các giải pháp và sự ủng hộ, đánh giá cao của người dân, doanh nghiệp, Quảng Ninh đã vượt qua Đà Nẵng nhiều năm liền dẫn đầu để giành vị trí quán quân PAR INDEX.

Như vậy chỉ trong 5 năm, Quảng Ninh đã tăng 22 bậc trong bảng xếp hạng chỉ số PAR INDEX và vươn lên vị trí dẫn đầu. Việc một lần nữa Quảng Ninh được vinh danh quán quân trong cuộc đua xếp hạng hiệu quả, năng lực các địa phương trong cả nước có thể thấy được sự vươn mình tích cực của Quảng Ninh để trở thành “Nơi cần đến và nơi đáng sống”. Đây cũng chính là cơ sở để tiếp tục củng cố, nâng cao niềm tin cho người dân và doanh nghiệp đồng lòng, góp sức cho sự phát triển chung của tỉnh trong những năm tiếp theo.

Nguyễn Thanh (baoquangninh.com.vn)