Thứ tư, 29/4/2020 Cập nhật lần cuối lúc 12:46

Nghỉ lễ, treo cờ và khẩu hiệu nhân dịp ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 01/5 năm 2020

 
 
Thực hiện theo điểm d, tiểu mục 1.1, mục 1 Phần II tại hướng dẫn số 67-HD/BTGTU, ngày 20/01/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư thông báo về việc nghỉ lễ ngày Chiến thắng (Kỷ niệm 45 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975 - 30/4/2020) và ngày Quốc tế Lao động (01/5) năm 2020 như sau:
 
1. Thời gian nghỉ lễ ngày Chiến thắng và ngày Quốc tế Lao động: Nghỉ 02 ngày, ngày 30/4/2020 (thứ Năm) và ngày 01/5/2020 (thứ Sáu).
 
Tiếp theo 02 ngày nghỉ lễ là 02 ngày nghỉ cuối tuần: ngày 02/5/2020 (thứ Bảy) và ngày 03/5/2020 (Chủ nhật); vì vậy, đợt nghỉ lễ này sẽ kéo dài 04 ngày liên tiếp từ ngày 30/4/2020 (thứ Năm) đến hết ngày 03/5/2020 (Chủ nhật).
 
2. Các phòng chuyên môn thực hiện lịch nghỉ nêu trên lưu ý: bố trí, sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm tốt công tác phục vụ tổ chức, cá nhân.
 
3. Các cán bộ, viên chức, người lao động vận động gia đình thực hiện treo cờ Tổ quốc trong các ngày: 30/4/2020, 01/5/2020.