Sunday,22 October
Trong những năm gần đây, ngành du lịch của tỉnh phát triển nhanh, từng bước khẳng định thương hiệu, vị thế, đưa Quảng Ninh trở thành một trong những trung tâm du lịch lớn của cả nước. Bên cạnh đó, Quảng Ninh đã rất nỗ lực trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ, đặc biệt quan tâm đầu tư hạ tầng du lịch theo hướng hiện đại, tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch.