Sunday,03 May
Nằm trong tam giác phát triển kinh tế khu vực phía Bắc, cùng với Hà Nội, Hải Phòng, với vị trí tiền đồn quan trọng trong vùng Đông Bắc của đất nước, Quảng Ninh đã và đang có sự đóng góp quan trọng kích thích, lôi kéo, tạo phát triển lan toả cho miền Bắc cũng như bảo vệ an ninh quốc phòng khu vực biên giới. Để tạo động lực phát triển đột phá cho tỉnh Quảng Ninh, ngày 31-12-2014, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 2428/QĐ-TTg về một số cơ chế chính sách đặc thù đối với tỉnh Quảng Ninh và Khu Kinh tế Vân Đồn. Trước đó là Thông báo số 235 với nhiều cơ chế, chính sách ưu tiên cho Quảng Ninh. Đây là cơ hội vàng cho Quảng Ninh phát triển đột phá.