Thứ hai, 23/3/2020 Cập nhật lần cuối lúc 20:03

Đại hội Chi bộ Ban Xúc tiến và Hỗ trợ Đầu tư

Sáng 23/3, Chi bộ Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ảnh: Ban Chấp hành Chi bộ Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.
Ban Chấp hành Chi bộ Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư đã chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng”; thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của chi bộ cấp cơ sở và chất lượng cán bộ đảng viên; thực hiện tốt công tác đào tạo, sử dụng cán bộ; quan tâm công tác phát triển đảng viên... Đồng thời, thường xuyên quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên thông qua phổ biến, tuyên truyền việc học tập các Nghị quyết, chủ trương của Đảng. 

Bên cạnh đó, Chi bộ Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư còn tích cực triển khai thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tạo chuyển biến tốt về nhận thức và hành động, nêu cao trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu trong đảng viên.

Trong 5 năm (2014-2019), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) duy trì ổn định và nằm trong top 5 tỉnh, thành phố xuất sắc nhất cả nước, đặc biệt 2 năm liên tiếp (năm 2017 và năm 2018) đứng vị trí số 1 trong 63 tỉnh, thành phố.

Tại đại hội, với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, các đại biểu đã tập trung thảo luận, bổ sung xây dựng nghị quyết Đại hội chi bộ trong nhiệm kỳ mới, đồng thời tiến hành bầu Ban chi uỷ Chi bộ Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư gồm 5 đồng chí và bầu trực tiếp Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Trương Mạnh Hùng tiếp tục tái cử chức danh Bí thư chi bộ.

Đại hội cũng bầu đại biểu chính thức và đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bích Loan (Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư)