Thứ hai, 4/12/2017 Cập nhật lần cuối lúc 08:04

Giải pháp huy động nguồn lực đầu tư cho Đặc khu Vân Đồn

Trong Đề án thành lập Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn (Đặc khu Vân Đồn), nguồn vốn dự kiến giai đoạn 2018-2030 cho Vân Đồn cần khoảng 270.000 tỷ đồng (50% huy động trong nước và 50% huy động nước ngoài) nhằm tạo cho Vân Đồn có bước phát triển nhanh, bền vững, trở thành động lực lan toả tới các địa phương khác và đạt các mục tiêu theo định hướng phát triển...

Dự án Cảng hàng không Quốc tế Vân Đồn đan được đấy nhanh tiên độ
Dự án Cảng hàng không quốc tế Quảng Ninh đang được đấy nhanh tiến độ.

Cụ thể, theo Đề án trên, nguồn vốn được phân kỳ theo 2 giai đoạn: Giai đoạn 2018-2022 (giai đoạn đầu tư cơ sở hạ tầng tạo nền tảng thu hút đầu tư) cần trên 164.000 tỷ đồng; Giai đoạn 2023-2030, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần khoảng 105.000 tỷ đồng, trong đó vốn trong nước trên 36.000 tỷ đồng (vốn NSNN 8.400 tỷ đồng), vốn nước ngoài khoảng 60.400 tỷ đồng.

Nguồn vốn trên tập trung ưu tiên đầu tư 42 dự án, công trình. Trong đó, hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật khu kinh tế khoảng 109.000 tỷ đồng; hạ tầng dịch vụ, du lịch, thương mại 127.000 tỷ đồng. Hạ tầng y tế, giáo dục, môi trường, khoa học công nghệ trên 11.000 tỷ đồng. Nhóm các dự án thứ cấp trong Khu công nghiệp sạch - khu phi thuế quan và các dự án đầu tư, sản xuất kinh doanh khác khoảng gần 22.000 tỷ đồng.

Với vốn huy động khu vực tư nhân (khoảng 145.147 tỷ đồng): Hiện nay, nhà đầu tư chiến lược Sun Group đang triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Quảng Ninh (giai đoạn I hoàn thành cuối năm 2017), đối với giai đoạn II sẽ tiếp tục đầu tư 1.500 tỷ đồng để nâng quy mô lên 5 triệu khách/năm và đang đề xuất dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng, giải trí cao cấp với tổng mức đầu tư khoảng 47.580 tỷ đồng.

Cùng với đó Tập đoàn FLC đang đề xuất nghiên cứu đầu tư Khu phức hợp nghỉ dưỡng, giải trí cao cấp tại đảo Ngọc Vừng (dự kiến tổng mức đầu tư khoảng 46.000 tỷ đồng) và một số nhà đầu tư trong nước đang nghiên cứu đầu tư một số dự án khác. Theo đánh giá, khả năng huy động nguồn vốn đầu tư từ khu vực tư nhân sẽ đáp ứng được nhu cầu.

Đối với nguồn vốn ngân sách (khoảng 25.350 tỷ đồng) được xác định tại Đề án là để đầu tư hạ tầng giao thông, hạ tầng khu kinh tế; hỗ trợ giải phóng mặt bằng, đầu tư hệ thống công trình phụ trợ đến chân hàng rào công trình; các dự án hạ tầng xã hội, an sinh xã hội, môi trường, cải cách hành chính... trước mắt, đến 2022 sẽ cần 18.000 tỷ đồng. Căn cứ khả năng cân đối, ngân sách tỉnh dự kiến dành khoảng 7.500 tỷ đồng bổ sung cho Đặc khu Vân Đồn, bình quân 1.500 tỷ đồng/năm. Số vốn còn thiếu, tỉnh sẽ đề nghị Trung ương bổ sung có mục tiêu trong thời gian 5 năm kể từ năm 2018 cho Đặc khu Vân Đồn tương ứng với 35% số thu nội địa của tỉnh đang điều tiết về ngân sách trung ương (bao gồm các các khoản thu ngân sách trung ương đang hưởng 100% và các khoản phân chia giữa ngân sách trung ương và địa phương theo tỷ lệ 35-65% như hiện nay) để đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng thiết yếu, đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao (11công trình, dự án).

Theo phương án trên, ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho Vân Đồn giai đoạn 2018-2022 bình quân khoảng 2.100 tỷ đồng/năm. Đối với nguồn vốn nước ngoài (khoảng 116.000 tỷ đồng, chiếm 40,5%): Với những cơ chế, chính sách đặc thù áp dụng cho đặc khu thì khả năng huy động được nguồn lực đầu tư nước ngoài đến năm 2030 khoảng 116.100 tỷ đồng (tương đương khoảng 5 tỷ USD) là có tính khả thi cao.

Phối cảnh dự án khu phức hợp nghỉ dưỡng, giải trí cao cấp tại đảo Ngọc Vừng, do Tập đoàn FLC nghiên cứu đầu tư dự kiến có tổng mức khoảng 46.000 tỷ đồng.
Phối cảnh dự án khu phức hợp nghỉ dưỡng, giải trí cao cấp tại đảo Ngọc Vừng, do Tập đoàn FLC nghiên cứu đầu tư dự kiến có tổng mức khoảng 46.000 tỷ đồng.

Một nội dung đáng chú ý khác tại Đề án là nhu cầu kinh phí chi thường xuyên. Đề án nêu, dự kiến khi Đặc khu Vân Đồn được thành lập, nhiều cơ chế, chính sách mới mang tính đặc thù sẽ được áp dụng. Như, được áp dụng mức lương cơ sở bằng hai lần mức lương cơ sở chung, ký hợp đồng làm việc với các chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ công chức theo mức lương thỏa thuận gắn với hiệu quả công việc. Thực hiện chính sách thu hút, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, ban hành một số nội dung chi, mức chi đặc thù ngoài chính sách của Trung ương, của tỉnh đã ban hành...

Theo đó, dự kiến kinh phí chi thường xuyên đảm bảo hoạt động của bộ máy đặc khu từ năm 2018 đến năm 2030 khoảng 17.754 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 2018-2022 cần 4.420 tỷ đồng, trung bình 884 tỷ đồng/năm; giai đoạn 2023-2030 là 13.334 tỷ đồng, trung bình 1.666 tỷ đồng/năm.

Giai đoạn 2018-2022, dự kiến thu ngân sách khoảng 4.590 tỷ đồng, trong đó tổng thu trừ tiền sử dụng đất để cân đối chi thường xuyên là 3.805 tỷ đồng. Như vậy, trong giai đoạn này ngân sách tỉnh phải bổ sung cân đối cho Đặc khu Vân Đồn khoảng 615 tỷ đồng để đảm bảo chi thường xuyên.

Năm 2021, đặc khu Vân Đồn sẽ tự cân đối được chi thường xuyên và có kết dư để bổ sung chi thường xuyên 186 tỷ đồng, năm 2020 kết dư 415 tỷ đồng. Quảng Ninh dự kiến, giai đoạn 2023-2030, ngoài việc tự cân đối được chi thường xuyên, đặc khu còn có kết dư để cân đối chi đầu tư phát triển khoảng 35.838 tỷ đồng.

Theo baoquangning.com.vn