Thứ năm, 9/1/2020 Cập nhật lần cuối lúc 14:56

Hội nghị cán bộ viên chức, người lao động và Tổng kết công tác công đoàn năm 2019 của Ban Xúc tiến và Hỗ trợ Đầu tư

Ngày 06/01/2020, được sự nhất trí của Chi ủy Chi bộ, Lãnh đạo Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư, Công đoàn Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư đã phối hợp tổ chức thành công Hội nghị cán bộ viên chức người lao động.

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, cán bộ, viên chức và người lao động đã nghe Báo cáo tổng kết công tác công đoàn năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác công đoàn năm 2020 của BCH công đoàn Ban. Nội dung báo cáo đã đánh giá toàn diện việc thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch do công đoàn đề ra, đồng thời một số tổ công đoàn đã tham luận tại hội nghị, trao đổi về việc công đoàn đã phối hợp chặt chẽ với chuyên môn triển khai thực hiện các nhiệm vụ: công tác như quản lý cán bộ, công chức, viên chức; triển khai hoạt động xúc tiến đầu tư; hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ viên chức và người lao đồng; cơ sở vật chất và môi trường làm việc của cán bộ viên chức;...Giới thiệu đ/c Trần Văn Vịnh, đại diện Ban Thanh tra nhân dân lên báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

Ảnh: đại diện Tổ công đoàn phát biểu tham luận tại hội nghị

Trong năm qua, Công đoàn Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư đã nỗ lực, không ngừng đổi mới về nội dung và phương pháp hoạt động, khắc phục những khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện tốt những nhiệm vụ đề ra. Riêng năm 2019, Công đoàn Ban đã tích cực phối hợp với chuyên môn triển khai hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư theo định hướng mới, chuyển từ “lượng” sang “chất” mà cụ thể là chủ động tiếp xúc, chăm sóc các nhà đầu tư quan tâm tìm hiểu đầu tư vào những lĩnh vực, ngành nghề phù hợp với định hướng phát triển kinh tế bền vững của tỉnh, đặc biệt là công tác xúc tiến đầu tư tại chỗ được triển khai tích cực và hiệu quả hơn thông qua chủ động hỗ trợ các nhà đầu tư lớn như Foxconn, TCL, Lotte, TH... Đến nay, một số dự án đầu tư đã đạt được kết quả cụ thể như dự án của Tập đoàn Foxconn, TCL đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư vào KCN Đông Mai,...

Ảnh: vận động đoàn viên phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan; quan tâm làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của CBVCNLD.

Công đoàn Ban đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, vận động đoàn viên tích cực hưởng ứng cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức, viên chức “Trung thành - Sáng tạo - Tận tụy - Gương mẫu”; tham gia và đóng góp trong công tác xúc tiến đầu tư, hỗ trợ đầu tư góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Đồng thời, công đoàn Ban đã vận động đoàn viên phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan; quan tâm làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Ảnh: đồng chí Vũ Thị Kim Chi - Chủ tịch Công đoàn Ban phát động phong trào thi đua năm 2020 tại hội nghị

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Vũ Thị Kim Chi – Chủ tịch Công đoàn Ban đã phát động phong trào thi đua năm 2020 tới toàn thể cán bộ viên chức người lao động triển khai nhiệm vụ năm 2020, nhằm thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2020 với nội dung “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững”.

Công đoàn Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư