Thứ năm, 12/7/2018 Cập nhật lần cuối lúc 08:55

Khai mạc kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021

QTV - Kỳ họp sẽ diễn ra trong 2 ngày (12&13;/7), thảo luận, đánh giá kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri gửi kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XIII; kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, thống nhất nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018…

qtv
Đồng chí Nguyễn Văn Đọc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khai mạc kỳ họp
HĐND tỉnh cũng sẽ thảo luận và thông qua các tờ trình, dự thảo Nghị quyết như: Nghị quyết thông qua Quy hoạch thăm dò khai thác khoáng sản làm vật liệu thông thường và khoáng sản phân tán nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; nghị quyết thông qua Quy hoạch ba loại rừng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 tỉnh Quảng Ninh thông qua Danh mục thu hồi đất và các dự án có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (đợt 1 năm 2018); nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 183/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 của HĐND tỉnh về “Hỗ trợ học sinh tiểu học bán trú, tiền nhân công chăm sóc bán trú tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ở các xã trong danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh”.
qtv
Phiên khai mạc sáng ngày 12/7

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Văn Đọc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh tập trung nghiên cứu, đánh giá những kết quả đã đạt được và thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, yếu kém, khó khăn, vướng mắc, tập trung vào những nội dung ảnh hưởng lớn đến các chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ mà hiện nay chưa đạt tiến độ khả quan. Đồng thời đề xuất các giải pháp để phát huy đà tăng trưởng GRDP năm 2018 đạt 11%; Triển khai các giải pháp quyết liệt phấn đấu vượt thu ngân sách năm 2018 cao nhất để tiếp tục bổ sung nguồn lực cho đầu tư phát triển; Thảo luận những giải pháp để tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển, hỗ trợ khởi nghiệp, triển khai hiệu quả chủ đề công tác năm về “Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên”...

Trong phiên khai mạc sáng nay, kỳ họp  sẽ nghe các báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội và công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018; cùng các báo cáo, tờ trình quan trọng.
Nguồn: qtv.vn