Thứ sáu, 3/11/2017 Cập nhật lần cuối lúc 17:21

Kinh tế tuần hoàn - mô hình kinh tế phát triển kinh tế địa phương theo hướng bền vững

Ngày 02/11/2017, Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư cùng đại diện là lãnh đạo các Sở, ngành tiếp đón và làm việc cùng đoàn chuyên gia đến từ Đại Sứ Quán Hà Lan nghiên cứu về dự án kinh tế tuần hoàn phát triển kinh tế địa phương, hai bên tìm hiểu về nhu cầu cụ thể nhằm kết nối các doanh nghiệp, nhà đầu tư hai bên hợp tác thực hiện dự án, ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn trong các ngành/lĩnh vực hướng tới phát triển nền kinh tế bền vững.

 

Ảnh: quang cảnh buổi làm việc giữa các Sở, ban, ngành với các chuyên gia đến từ Đại Sứ Quán Hà Lan 

 

Đại diện Đại Sứ Quán Hà Lan phụ trách kinh tế thương mại Ông Marc van der Linden – Bí thư thứ nhất đã giới thiệu, chia sẻ về khái niệm kinh tế tuần hoàn (circular economy) là một mô hình kinh tế trong đó các hoạt động thiết kế, sản xuất, dịch vụ theo mục tiêu tái sử dụng các nguồn chất thải tạo ra sản phẩm sử dụng trong đời sống, loại bỏ tác động tiêu cực đến môi trường. Mô hình hợp tác tuần hoàn với quá trình sử dụng các nguồn chất thải để tái tạo sử dụng, quá trình biến nhận thức về 3R (repair - reuse - recycle: tạm dịch giảm thiểu – tái sử dụng – tái chế) thành các biện pháp cụ thể, áp dụng tại các ngành/lĩnh vực, đặc biệt áp dụng hiệu quả tại thành phố thông minh một yếu tố phát triển bền vững.

Ảnh: Ông Marc van der Linden – Bí thư thứ nhất Đại Sứ Quán Hà Lan  chia sẻ về kinh tế tuần hoàn (circular economy)   

 

Thay mặt cho các Sở, ban, ngành Ông Trương Mạnh Hùng - Phó Trưởng ban Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư trao đổi về một số dự án như xử lý chất thải, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ thương mại du lịch đang thu hút đầu tư, hy vọng doanh nghiệp, nhà đầu tư Hà Lan đến Quảng Ninh hợp tác đầu tư kinh doanh vào các dự án theo mô hình kinh doanh ưu việt dựa trên cơ sở tư duy kinh tế tuần hoàn đã áp dụng thành công tại Hà Lan.       

Hai bên tích cực trao đổi về nền kinh tế tuần hoàn như chuỗi cung ứng tuần hoàn, phục hồi và tái chế, kéo dài chu kỳ sản phẩm, nền tảng chia sẻ và coi sản phẩm là dịch vụ để áp dụng trong các ngành/lĩnh vực như xử lý chất thải rắn/lỏng trong sản xuất nông nghiệp trồng trọt, chăn nuôi; xử lý chất thải trong ngành y tế; đô thị thông minh gắn với yếu tố phát triển bền vững; năng lượng tái tạo; cảng biển và logistic, đưa ra các ví dụ cụ thể mà đô thị thông minh của Hà Lan đã áp dụng tư duy kinh tế tuần hoàn trong các mô hình kinh doanh của doanh nghiệp Hà Lan là giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế hướng tới sự tuần hoàn bền vững trong các hoạt động kinh doanh.  

Sau khi nghe Ông Hoàng Danh Sơn - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trao đổi sơ lược tình hình quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Ninh trên các lĩnh vực như quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, quy hoạch phát triển du lịch, quy hoạch bảo vệ môi trường, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển khoa học công nghệ, quy hoạch phát triển nguồn nhân lực… hai bên đã cùng chung quan điểm dựa trên cơ sở quy hoạch ngành/lĩnh vực đã được phê duyệt để triển khai mô hình nêu trên.     

Tại buổi làm việc đại diện các Sở, ban, ngành đưa ra một số câu hỏi như áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn tạo giá trị cốt lõi đối với đô thị thông minh phát triển bền vững trong quá trình triển khai gặp những khó khăn chủ yếu là gì? Quảng Ninh hướng tới phát triển ngành du lịch, trong đó hướng tới các khu du lịch nghỉ dưỡng chữa bệnh, nhu cầu xử lý các chất thải lớn, mong phía Hà Lan chia sẻ và hỗ trợ cụ thể? Về các vấn đề khai khoáng ô nhiễm không khí và nguồn nước, chất thải trong ngành sản xuất nông nghiệp, ngành y tế như xử lý chất thải đối với 5 triệu tấn xỉ thải, xử lý 700kg thuốc bảo vệ thực vật quá hạn không được phép dùng? Xử lý chất thải lỏng trong ngành y tế hiện dùng công nghệ màng lọc AO của Nhật Bản, Hà Lan có thể giới thiệu hỗ trợ công nghệ tiến tiến cho Quảng Ninh?...

Ngoài ra, đại diện nhóm chuyên gia Tiến sĩ Trần Thị Hiền – chuyên gia phụ trách tư vấn phát triển dự án đã đưa ra biện pháp cụ thể là kết nối doanh nghiệp Hà Lan với doanh nghiệp Quảng Ninh thực hiện dự án xử lý chất xỉ thải, thuốc bảo vệ thực vật quá hạn, dự kiến sẽ nghiên cứu đề xuất nhóm chuyên gia đến từ Đại Sứ Quán Hà Lan tiếp tục hợp tác với tỉnh Quảng Ninh một địa phương năng động, sáng tạo và thân thiện để triển khai dự án đi vào thực tiễn.  

Đồng thời, phía Đại Sứ Quán Hà Lan sẽ tiếp tục hỗ trợ tìm kiếm các doanh nghiệp, nhà đầu tư Hà Lan hợp tác đầu tư vào các dự án tại Quảng Ninh trong thời gian tới.

Sau một ngày làm việc tích cực hai bên tìm đến những điểm chung về cách giải quyết các vấn đề thuộc ngành/lĩnh vực quan tâm theo tư duy kinh tế tuần hoàn nhằm phát triển kinh tế địa phương theo hướng tiết kiệm nguồn tài nguyên mang lại hiệu quả thiết thực nhất.      

--- Lily Trương ---