Thứ hai, 30/6/2014 Cập nhật lần cuối lúc 08:43

Phát biểu của đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương đảng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại “Hội nghị đổi mới hoạt động xúc tiến đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Quảng Ninh”

Trong thế giới toàn cầu hóa hiện nay, dòng vốn đầu tư không ngừng được tăng lên và ngày càng có xu hướng chuyển dịch về những nơi có môi trường đầu tư hấp dẫn và cạnh tranh, những nơi có điều kiện thuận lợi trong việc tiếp cận thị trường, triển khai thuận tiện, ổn định, an toàn và mang lại hiệu quả.

NCD

Bắt nhịp được xu thế đó, Quảng Ninh đã chủ động sáng tạo có những quyết sách đúng đắn, kịp thời và triển khai đồng bộ, quyết liệt một số nội dung mang tính đột phá, chiến lược như: tiên phong đi đầu trong việc thuê các công ty tư vấn hàng đầu thế giới để xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển KTXH và các quy hoạch ngành, lĩnh vực, địa phương trong tỉnh. Trên cơ sở đó, đã tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ; cải cách thủ tục hành chính; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, đào tạo nguồn nhân lực và hôm nay là tập trung thảo luận đổi mới về hoạt động XTĐT … làm cơ sở để huy động các nguồn lực phục vụ cho đầu tư phát triển được cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước đánh giá cao về những bước đi bài bản với tầm nhìn dài hạn và mang tính chiến lược. Với những nỗ lực đó, trong thời gian qua Quảng Ninh đã đạt được những kết quả quan trọng trong phát triển KTXH và thu hút đầu tư. Tuy nhiên, những kết quả đó vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế so sánh và nỗ lực của Quảng Ninh. Do vậy, Hội nghị hôm nay có ý nghĩa hết sức quan trọng để chúng ta cùng nhau nhìn nhận, đánh giá về những kết quả đạt được, cũng như những hạn chế, rào cản đang còn là thách thức trong thu hút nguồn lực đầu tư. Bên cạnh những cơ hội mới đang mở ra hiện nay thì sự cạnh tranh trong thu hút ĐTNN cũng đang diễn ra ngày càng gay gắt giữa các quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Điều này đòi hỏi mỗi quốc gia, mỗi địa phương phải nỗ lực hơn nữa nhằm cải thiện môi trường đầu tư, cũng như đổi mới tu duy, cách tiếp cận trong công tác XTĐT. Để nâng cao hiệu quả công tác XTĐT, Bộ KHĐT đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh một số nội dung sau: Một là, cần phải thay đổi quan điểm về xúc tiến đầu tư. Phải coi nhà đầu tư là đối tượng phục vụ (tức là mình cần nhà đầu tư hơn là nhà đầu tư cần mình). Đây là điểm mấu chốt để thay đổi nhận thức, thái độ, hành vi và cách ứng xử mang tính chuyên nghiệp của các cán bộ, công chức trong việc tiếp xúc, giải quyết các thủ tục hành chính cho nhà đầu tư. Quan điểm và cách tiếp cận này cần phải được quán triệt trong toàn bộ hệ thống chính trị của địa phương, từ lãnh đạo các cấp đến các cán bộ trực tiếp tiếp xúc với các nhà đầu tư và xử lý các công việc liên quan đến thủ tục đầu tư. Hai là, cần xác định đúng đối tượng để xúc tiến đầu tư. Đồng thời với việc tiếp xúc trực tiếp với các nhà đầu tư, chúng ta cần phải tăng cường tiếp cận với các Ngân hàng, các Quỹ đầu tư, các Công ty tư vấn đầu tư, các hãng luật,…bởi đây là những đối tượng có tác động rất lớn đến việc ra quyết định đầu tư của các nhà đầu tư. Ba là, đổi mới cách thức thực hiện XTĐT. Cần phải tiếp xúc trực tiếp và xây dựng mối quan hệ cá nhân với các nhà đầu tư theo từng quốc gia, từng lĩnh vực, ngành nghề cụ thể. Đặc biệt là những nhà đầu tư lớn để vận động và tham gia trong chuỗi chiến lược đầu tư toàn cầu của họ. Bốn là, chủ động thông tin cho các nhà đầu tư về chiến lược, quy hoạch phát triển KTXH của địa phương liên quan đến lĩnh vực, ngành nghề mà nhà đầu tư quan tâm, từ đó nhà đầu tư sẽ nghiên cứu và tìm thấy những cơ hội đầu tư cụ thể để chủ động đề xuất với địa phương. Năm là, tăng cường năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Thông qua việc công khai minh bạch các thông tin cần thiết cho nhà đầu tư như quy hoạch, đất đai, các cơ chế, chính sách hỗ trợ của địa phương, các cơ hội, dự án đầu tư cụ thể,…. Cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo dựng môi trường đầu tư hấp dẫn, thân thiện, giảm thời gian và chi phí cho nhà đầu tư. Sáu là, tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư tại chỗ. Thông qua việc thường xuyên gặp gỡ, đối thoại với nhà đầu tư để tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho các dự án đã được cấp phép hoạt động có hiệu quả. Các dự án đầu tư thành công tại địa phương là minh chứng rõ ràng nhất về môi trường đầu tư của địa phương, qua đó sẽ thu hút được thêm nhiều các nhà đầu tư mới. Bảy là, xây dựng thương hiệu địa phương về những sự khác biệt mang tính cạnh tranh. Tám là, hoạt động XTĐT phải gắn kết chặt chẽ với các phương tiện thông tin truyền thông để kịp thời truyền tải những thông điệp mới của địa phương và quảng bá, giới thiệu những cơ hội đầu tư đến các nhà đầu tư.

 Nguồn: http://fia.mpi.gov.vn/News.aspx?ctl=newsdetail&aID=1602