Thứ bảy, 23/6/2018 Cập nhật lần cuối lúc 08:33

Quảng Ninh: Cà phê doanh nhân chuyên đề về đất đai xây dựng

(Xây dựng) - Ngày 23/6, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT;) đã tổ chức hình thức cà phê doanh nhân nhằm gặp gỡ, trao đổi cùng các doanh nghiệp với chuyên đề tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về đất đai xây dựng cơ sở sản xuất.


Chủ tịch Hội doanh nhân Quảng Ninh cho biết, cà phê doanh nhân là nhịp cầu cho doanh nghiệp gặp gỡ cơ quan Nhà nước trong hoạt động kinh tế.

Cuộc gặp mặt có 20 câu hỏi của doanh nghiệp, kiến nghị những vướng mắc trong việc làm thủ tục xin thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cơ sở sản xuất, thuê đất xây dựng trụ sở, cách thức làm thủ tục thuê đất mở mang nhà xưởng… Lãnh đạo Sở TN&MT; đã lắng nghe, tiếp thu ý kiến và chỉ đạo ngay các phòng chuyên môn cùng dự giải đáp cụ thể từng nội dung theo thẩm quyền.


Cán bộ chuyên trách hướng dẫn tại chỗ các doanh nghiệp cách hành tự văn bản tháo gỡ vướng mắc trong thủ tục hành chính.

Sở TN&MT; nâng cao hiệu quả cổng thông tin điện tử nội bộ, đẩy mạnh cải cách hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục; nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về vai trò, tầm quan trọng của chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Sở TN&MT; đã hoàn thiện cơ chế chính sách về đất đai, kịp thời tham mưu UBND tỉnh thay đổi các văn bản quy phạm pháp luật không còn hiệu lực, các văn bản không phù hợp với điều kiện thực tiễn phát triển của địa phương; tiếp tục đẩy mạnh công khai, minh bạch các thông tin về tài nguyên và môi trường; chấn chỉnh công tác thanh, kiểm tra…

Trước những ý kiến xác đáng mà doanh nghiệp đưa ra, Sở TN&MT; hứa tiếp thu, cùng với việc giải đáp tại chỗ, sẽ có văn bản trả lời thấu tình đạt lý, thiết thực giúp doanh nghiệp tháo gỡ vướng mắc; đồng thời còn có một hình thức tiện lợi là đối thoại trực tuyến trên cổng thông tin điện tử nội bộ của Sở, tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận thông tin, cơ hội đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.


Giám đốc Sở TN&MT; tiếp thu ý kiến của doanh nghiệp, hứa trả lời bằng văn bản sớm các nội dung mà doanh nghiệp quan tâm.

Theo baoxaydung.com.vn