Thứ bảy, 22/9/2018 Cập nhật lần cuối lúc 07:34

Quảng Ninh: Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh

 

(TBTCO) - 8 tháng năm 2018, tỉnh Quảng Ninh có 1.670 đơn vị thành lập mới (1.127 doanh nghiệp và 543 đơn vị phụ thuộc), với tổng số vốn đăng ký đạt 18.731 tỷ đồng, tăng 6% về doanh nghiệp và tăng 162% về vốn (so với cùng kỳ năm 2017).
 

Tháo gỡ khó khăn cho nhiều doanh nghiệp

Ông Phạm Xuân Đài - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cho biết: Vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong 8 tháng năm 2018 đạt 14,9 tỷ đồng; 365 doanh nghiệp quay lại hoạt động trước thời hạn, tăng 8%; 520 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng, giảm 3%; 1.200 lượt doanh nghiệp đăng ký thay đổi, 72 doanh nghiệp chuyển đổi loại hình và 233 doanh nghiệp giải thể, tương đương cùng kỳ năm 2017.

Tổng số đơn vị đăng ký trong tỉnh đến hết tháng 8/2018 là 16.680 doanh nghiệp và đơn vị phụ thuộc, với số vốn đăng ký 180.000 tỷ đồng. 

Doanh nghiệp thành lập mới tập trung nhiều nhất là TP. Hạ Long 727 đơn vị (chiếm 44%), tiếp theo TP. Cẩm Phả là 227 đơn vị (chiếm 14%), TP. Móng Cái 158 đơn vị (chiếm 10%), thị xã Đông triều 120 đơn vị, chiếm 7% còn lại thuộc các địa phương khác.

Theo kế hoạch, UBND tỉnh Quảng Ninh giao chỉ tiêu về phát triển doanh nghiệp năm 2018 phấn đấu thành lập mới 2.800 doanh nghiệp và đơn vị phụ thuộc. Tính đến nay, cả tỉnh đạt 60% kế hoạch giao; có 2 địa phương (huyện Vân Đồn, Bình Liêu) đã đạt kế hoạch năm, TP. Hạ Long đạt 87%, tiếp theo các huyện Hoành Bồ, Đầm Hà, Hải Hà đạt 60% kế hoạch. Các địa phương còn lại phải phấn đấu trong 4 tháng cuối năm.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh Quảng Ninh là tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển bằng những giải pháp thiết thực, cách làm sáng tạo.


c

Chương trình cà phê doanh nhân góp phần hỗ trợ doanh nghiệp. Ảnh: Huy Khánh

Hoạt động hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp 8 tháng đầu năm 2018 đã có nhiều đổi mới, chuyển biến tích cực, căn bản, đóng góp quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh

UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Chỉ thị số 14 ngày 13/11/2017, Kế hoạch hành động số 2614 ngày 17/4/2018 với 12 nhóm giải pháp và phân công nhiệm vụ cụ thể cho 35 sở, ngành, đơn vị cùng 14 huyện, thị xã, thành phố.

Hàng tháng, hàng quý, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức kiểm điểm, đánh giá việc triển khai, tổ chức thực hiện theo chương trình, kế hoạch đã đề ra. UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo cắt giảm 30% các cuộc hội họp, dành thời gian đi cơ sở nắm bắt tình hình khó khăn, vướng mắc, kịp thời giải quyết dứt điểm nhiều  kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp.

UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp và thu hút đầu tư vào khu công nghiệp khu kinh tế. Trong đó, chính sách tập trung hỗ trợ về: doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp tham gia vào cụm liên kết ngành, doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh thành doanh nghiệp và các nhà đầu tư vào khu công nghiệp.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

Cũng theo ông Đài, thời gian qua tỉnh Quảng Ninh đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp theo hướng giảm thủ tục hành chính, giảm thời gian, giảm chi phí cho doanh nghiệp, nhà đầu tư và người dân; tăng tỷ lệ thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 và 4; rà soát, chuẩn hóa tăng số thủ tục hành chính thực hiện đủ 4 bước: “Tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả”, tại trung tâm hành chính công các cấp.

Đã triển khai sử dụng hệ thống một cửa điện tử tại 100% các cơ quan, đơn vị có thủ tục hành chính; cắt giảm 40% thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với quy định của pháp luật và Nghị quyết 35 của Chính phủ, cụ thể:

Cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp rút ngắn chỉ còn 2 ngày (giảm 1 ngày); 8 tháng đầu năm tiếp tục rà soát, giảm thời gian, có 15 thủ tục về lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp giải quyết 1 ngày. Cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan không quá 45 ngày.

Đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản còn 14 ngày. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tải sản khác gắn liền với đất lần đầu là 15 ngày (giảm 5 ngày). Đăng ký thế chấp và xóa thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất là 1 ngày (giảm 2 ngày).

Đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp là 14 ngày (giảm 6 ngày). Thông báo nộp tiền lệ phí trước bạ, sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước còn 2 ngày (giảm 3 ngày).

Đăng ký sử dụng hóa đơn còn 2 ngày (giảm 3 ngày). Tỷ lệ doanh nghiệp kê khai thuế điện tử đạt 99%, vượt 1% so với mục tiêu đề ra; nộp thuế điện tử đạt 95%, vượt 5% so với mục tiêu đề ra.

Giải quyết các thủ tục hành chính và giảm số giờ giao dịch bảo hiểm xã hội từ 49,5 giờ/năm xuống còn 45 giờ/năm.

 

Hàng hóa tấp nập thông thương qua cửa khẩu Bắc Phong Sinh (Hải Hà, Quảng Ninh). Ảnh: H.K

Thực hiện cải cách mạnh mẽ thủ tục hải quan và thời gian thông quan hàng hóa, thông qua việc triển khai hệ thống thanh toán thuế, lệ phí hải quan bằng phương thức điện tử (e-Payment); hệ thống dịch vụ công trực tuyến hải quan với 42 thủ tục; hệ thống thông quan điện tử VNACCS/VCIS, với 100% các chi cục hải quan thực hiện khai báo thủ tục hải quan điện tử, 100% tờ khai được hỗ trợ khai báo qua hệ thống thông quan điện tử; thời gian thông quan hàng hoá trung bình đối với hàng xuất khẩu là 21 giờ 34 phút, trung bình đối với hàng nhập khẩu là 39 giờ 45 phút.

Trong 8 tháng năm 2018, tổng số hồ sơ thủ tục hành chính (thống kê qua phần mềm một cửa điện tử) trên toàn tỉnh Quảng Ninh có 494.790 hồ sơ. Đã giải quyết đúng và trước hạn: 493.871 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt từ: 97 - 99%.

Tổng số dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3, 4 trên cả 3 cấp của tỉnh Quảng Ninh là 1.534 dịch vụ/1.795 thủ tục hành chính hiện đang giải quyết (đạt tỷ lệ 85,5%).

Tổng số hồ sơ đã được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến (hồ sơ trực tuyến) qua các DVCTT mức độ 3: 12.704 hồ sơ; Số hồ sơ đã được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến (hồ sơ trực tuyến) qua các DVCTT mức độ 4: 2.608 hồ sơ.

Tỉnh Quảng Ninh đã tích cực, chủ động tiếp xúc doanh nghiệp; đã trả lời, giải quyết dứt điểm trên 275 nội dung, kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến các lĩnh vực: đất đai, vốn, tín dụng, giải phóng mặt bằng, du lịch, thuế, hải quan....; tổ chức 36 hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc với doanh nghiệp, đồng thời có văn bản trả lời, hướng dẫn, gặp  gỡ trực tiếp, qua đường dây nóng và hệ thống thông tin điện tử của tỉnh Quảng Ninh./.

Theo Thời Báo Tài chính Việt Nam