Thứ sáu, 21/2/2020 Cập nhật lần cuối lúc 05:42

Quảng Ninh cải thiện mạnh mẽ, thực chất hơn nữa môi trường đầu tư, kinh doanh

Ngày 20/2, UBND tỉnh tổ chức họp để thảo luận kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1/1/2020 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh, kết luận hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh, kết luận hội nghị.

Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP, tỉnh Quảng Ninh đã xây dựng dự thảo kế hoạch hành động để tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của quốc gia năm 2020.

Theo đó, mục tiêu hướng đến là cải thiện mạnh mẽ và thực chất hơn nữa môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, minh bạch, cạnh tranh lành mạnh; tiếp tục duy trì vị trí trong nhóm dẫn đầu cả nước về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; phấn đấu tăng điểm từng chỉ số và tổng số điểm PCI qua từng năm, duy trì vị trí dẫn đầu cả nước về PCI. Phấn đấu hết năm 2020, các chỉ tiêu về môi trường kinh doanh tiếp tục đạt và vượt so với các chỉ tiêu đã đạt được trong năm 2019; thành lập nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, tăng nhanh số lượng doanh nghiệp thành lập mới, giảm tỷ lệ doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động.

Để thực hiện mục tiêu trên, dự thảo kế hoạch hành động đưa ra 9 giải pháp chủ yếu tập trung vào triển khai các nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp gắn với chủ đề công tác năm 2020 “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững”; tăng cường phòng, chống dịch Covid – 19 song song với đó tăng cường các giải pháp phản ứng nhanh, linh hoạt với với các cú sốc nhằm nâng cao sức chống chịu của doanh nghiệp. Cùng với đó, đẩy mạnh thực hiện đồng bộ, hiệu quả các đột phá chiến lược; hỗ trợ đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp; tiếp tục triển khai chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành năm 2020…

Trên cơ sở dự thảo kế hoạch, các sở, ngành, địa phương tập trung thảo luận, làm rõ hơn bức tranh môi trường kinh doanh của từng ngành, lĩnh vực, địa phương, nhất là trong giai đoạn bị ảnh hưởng của dịch Covid – 19; đề xuất các giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn. Cùng với đó, tham gia ý kiến cụ thể đối với từng giải pháp trong kế hoạch hành động và các nhiệm vụ theo kế hoạch được phân công cho 33 sở, ngành, đơn vị và 13 địa phương thuộc tỉnh.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh, khẳng định: Trong thời gian qua, dịch bệnh Covid – 19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Là địa phương có nguy cơ lây nhiễm cao nhưng bằng giải pháp triển khai quyết liệt đến nay Quảng Ninh chưa có trường hợp nào nhiễm dịch Covid -19. Chính vì vậy, bên cạnh việc phòng, chống dịch, Quảng Ninh phải đẩy mạnh các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh; tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh là việc làm thường xuyên, liên tục được duy trì thực hiện trong những năm qua. Tuy nhiên, năm 2020, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid - 19 ảnh hưởng đến tình hình sản xuất, kinh doanh thì đòi hỏi sự nỗ lực, cố gắng hơn nữa của các sở, ban, ngành, địa phương. Do đó, mọi nội dung trong kế hoạch hành động phải được triển khai nhanh hơn, quyết liệt, hiệu quả hơn.

Nhấn mạnh mục tiêu theo kế hoạch hành động, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phải duy trì vị trí số 1 về chỉ số PCI; cải thiện mạnh mẽ hơn điểm tổng và các điểm chỉ số thành phần để gia tăng khoảng cách với các nhóm phía sau; tăng số lượng doanh nghiệp thành lập mới, khởi nghiệp sáng tạo; tiếp tục cải thiện mạnh mẽ thực chất hơn môi trường đầu tư, kinh doanh đảm bảo cải cách thủ tục hành chính nhanh hơn, thông thoáng hơn.

Về mục tiêu, giải pháp cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng để thực hiện mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp thì các địa phương, sở, ngành tùy lĩnh vực, ngành phụ trách phải trách nhiệm nữa trong việc nắm bắt thông tin, đề xuất các giải pháp ngắn hạn, trung hạn để tập trung giải quyết ngay. Cùng với đó, tập trung các giải pháp để nâng cao minh bạch về dữ liệu đất đai; đấu thầu qua mạng; chi phí không chính thức; minh bạch quy hoạch, quy trình, thủ tục; cắt giảm thủ tục còn rườm rà; đẩy mạnh ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, tối thiểu đạt 30% tổng số dịch vụ công trực tuyến cung cấp cho người dân; hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tìm kiếm thị trường; tiếp cận vốn…

Trong thời gian khó khăn, vấn đề hỗ trợ doanh nghiệp phải được quan tâm hàng đầu, đảm bảo thực chất hơn, chuyên nghiệp hơn; phải hạn chế công tác thanh, kiểm tra chuyên ngành để tạo điều kiện cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt.

Để hoạt động hỗ trợ đi vào thực chất, việc tương tác với các doanh nghiệp cũng đảm bảo thường xuyên hơn và phải ứng dụng công nghệ thông tin để tăng tương tác doanh nghiệp, qua đó sẽ giải quyết hiệu quả hơn các yêu cầu chính đáng của doanh nghiệp. Các sở, ngành, địa phương phải nâng cao đạo đức công vụ; tuân thủ đúng quy trình giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý sẽ thực hiện kiểm điểm việc thực hiện kế hoạch hành động theo từng quý; đồng thời giao Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư làm đầu mối xây dựng chế tài trong thực hiện chỉ số PCI và chỉ số DDCI. Cùng với đó, đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục sát cánh với tỉnh để cùng với chính quyền phục vụ doanh nghiệp tốt hơn, tạo được môi trường kinh doanh thực chất, doanh nghiệp hài lòng, thể hiện qua thứ hạng chỉ số PCI năm 2020.

Thu Chung (Trung tâm truyền thông Quảng Ninh)