Chủ nhật, 29/10/2017 Cập nhật lần cuối lúc 08:12

Quảng Ninh: Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Kế hoạch số 56/KH-UBND về việc hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo giai đoạn 2017-2020.

Buổi gặp mặt với chủ đề ‘Cafe Công nghệ - Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Tỉnh Quảng Ninh”
Buổi gặp mặt với chủ đề ‘Cafe Công nghệ - Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Tỉnh Quảng Ninh”

Mục đích của kế hoạch nhằm triển khai, cụ thể hóa các mục tiêu, nội dung của Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” phù hợp với điều kiện và tình hình thực tiễn của tỉnh Quảng Ninh; tạo lập môi trường thuận lợi cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ninh xây dựng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, thành lập 2-3 câu lạc bộ khởi nghiệp; thu hút vốn đầu tư của tổ chức, cá nhân và các tập đoàn lớn trong tỉnh cùng với hỗ trợ của tỉnh và Trung ương cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Kế hoạch cũng nhằm liên kết giữa các cộng đồng khởi nghiệp trong tỉnh và liên kết cộng đồng khởi nghiệp trong nước với cộng đồng khởi nghiệp khu vực và quốc tế; thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tập trung vào các ngành, lĩnh vực phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn từ nay đến năm 2020 của tỉnh thông qua việc hỗ trợ ban đầu từ chính quyền địa phương: hình thành 2 cơ sở ươm tạo công nghệ và doanh nghiệp khoa học và công nghệ; hướng dẫn, hỗ trợ từ 10-20 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Đối tượng là cá nhân, nhóm cá nhân có dự án khởi nghiệp, doanh nghiệp, hợp tác xã khởi nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới. Doanh nghiệp khởi nghiệp có thời gian hoạt động không quá 5 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu. Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh.

Các hoạt động chính bao gồm: Hoạt động thông tin, tuyên truyền; hoạt động thúc đẩy phong trào đổi mới sáng tạo; hoạt động triển khai các cơ chế, chính sách hộ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; hoạt động kết nối hỗ trợ khởi nghiệp./.

The qtv.vn