Thông báo số 137/TB–UBND ngày 4/6/2018 của UBND tỉnh Quảng Ninh nêu rõ: Dự án đầu tư xây dựng Khu xử lý nước thải của Khu công nghiệp Cái Lân tại phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long do công ty TNHH Hoài Nam Quảng Ninh thực hiện năm 2006. Tuy nhiên, đến nay đã hơn 10 năm nhưng tiến độ triển khai chậm, nhà thầu nhiều lần không thực hiện đúng tiến độ hoàn thành các hạng mục theo cam kết, quá trình thực hiện để xảy ra vi phạm phải xử phạt hành chính.

 

 Ảnh minh họa

 

Mặc dù UBND tỉnh đã có Văn bản số 8875/UBND–QH1 ngày 29/11/2017 đồng ý gia hạn lần cuối cùng, yêu cầu chậm nhất đến ngày 31/03/2018 phải hoàn thành và đưa Modul 1 vào hoạt động theo như cam kết của Công ty TNHH Hoài Nam Quảng Ninh tại công văn số 38/KH – HNQN ngày 21/11/2017 và Ban Quản lý Khu kinh tế đã ban hành quyết định 255/QĐ – BQLKKT ngày 12/12/2017 về việc giãn tiến độ đầu tư lần cuối đối với dự án, nhưng đến nay Công ty vẫn chưa hoàn thành theo cam kết.

Vì vậy, Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý với đề xuất của Ban Quản lý Khu kinh tế, các Sở, ngành và Thành phố Hạ Long về việc không gia hạn tiến độ thực hiện đối với Dự án xây dựng Khu xử lý nước thải của KCN Cái Lân tại Thành phố Hạ Long do Công ty TNHH Hoài Nam Quảng Ninh làm chủ đầu tư.

Để có phương án xử lí đối với dự án trên, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh giao Thanh tra tỉnh  khẩn trương thực hiện thanh tra toàn diện đối với Dự án xây dựng Khu xử lý nước thải của KCN Cái Lân do Công ty TNHH Hoài Nam Quảng Ninh làm chủ đầu tư. 

Đồng thời, đồng ý về chủ trương đối với đề xuất của Công ty TNHH Hoài Nam Quảng Ninh về việc Công ty chủ động giới thiệu và xin chuyển nhượng dự án cho nhà đầu tư khác đủ năng lực và điều kiện, nhanh chóng triển khai Dự án theo yêu cầu của tỉnh Quảng Ninh. 

Yêu cầu Công ty TNHH Hoài Nam Quảng Ninh khẩn trương báo cáo bằng văn bản làm rõ các thông tin về năng lực, kinh nghiệm và kế hoạch, tiến độ của nhà đầu tư  trong việc triển khai thực hiện dự án.

Theo congluan.vn