Thứ sáu, 11/5/2018 Cập nhật lần cuối lúc 15:54

Quy định tỷ lệ vốn đầu tư trong dự án PPP

Chính phủ vừa ban hành Nghị định (số 63/2018/NĐ-CP, ngày 4/5/208) về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP). Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 19/6/2018.

p
Liên cơ quan số 4 tỉnh Quảng Ninh do Công ty CP Tập đoàn Hoàng Hà đầu tư xây dựng theo hình thức PPP. Ảnh: Thanh Hằng

Theo đó, Nhà nước khuyến khích đầu tư theo hình thức PPP trong các lĩnh vực: GTVT; nhà máy điện, đường dây tải điện; hệ thống chiếu sáng công cộng, hệ thống cung cấp nước sạch, hệ thống thoát nước, hệ thống thu gom, xử lý nước thải, chất thải, công viên, nhà, sân bãi để ô tô, xe, máy móc, thiết bị; nghĩa trang; trụ sở cơ quan nhà nước, nhà ở công vụ, nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư; y tế, GDĐT, dạy nghề, văn hóa, thể thao, du lịch, KH&CN;, khí tượng thủy văn, ứng dụng CNTT; hạ tầng thương mại, hạ tầng khu đô thị, KKT, KCN, CCN, khu CNTT tập trung, hạ tầng kỹ thuật công nghệ cao; cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; NN&PTNT;, dịch vụ phát triển liên kết sản xuất gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; các lĩnh vực khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Nghị định quy định vốn chủ sở hữu và vốn huy động của nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Cụ thể, nhà đầu tư chịu trách nhiệm góp vốn chủ sở hữu và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện dự án theo hợp đồng dự án đã ký kết.

Tỷ lệ vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư được xác định theo nguyên tắc: Đối với dự án có tổng vốn đầu tư đến 1.500 tỷ đồng, tỷ lệ vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư không được thấp hơn 20% tổng vốn đầu tư. Đối với dự án có tổng vốn đầu tư trên 1.500 tỷ đồng, tỷ lệ vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư được xác định theo nguyên tắc: Đối với phần vốn đến 1.500 tỷ đồng, tỷ lệ vốn chủ sở hữu không được thấp hơn 20%; đối với phần vốn từ trên 1.500 tỷ đồng, tỷ lệ vốn chủ sở hữu không được thấp hơn 10%.

Phần Nhà nước tham gia trong dự án PPP (vốn góp của Nhà nước được sử dụng để hỗ trợ xây dựng công trình nhằm đảm bảo tính khả thi tài chính cho dự án; vốn góp của Nhà nước được bố trí từ nguồn vốn đầu tư công theo quy định của pháp luật về đầu tư công hoặc tài sản công theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng tài sản công; vốn góp của Nhà nước được bố trí từ nguồn vốn đầu tư công không áp dụng đối với dự án BT; vốn hỗ trợ xây dựng công trình phụ trợ, bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư được bố trí từ nguồn vốn đầu tư công) không tính vào tổng vốn đầu tư để xác định tỷ lệ vốn chủ sở hữu.

Giá trị phần Nhà nước tham gia trong dự án được xem xét trên cơ sở phương án tài chính, khả năng cân đối của nguồn vốn và các nguồn lực khác. Trường hợp vốn góp của Nhà nước là tài sản công, bộ, ngành, UBND cấp tỉnh xác định giá trị theo pháp luật về quản lý và sử dụng tài sản công, làm cơ sở xác định vốn góp của Nhà nước trong dự án...

Đối với hợp đồng BT (hợp đồng xây dựng - chuyển giao), nhà đầu tư phải đáp ứng thêm yêu cầu về vốn chủ sở hữu (nếu có) theo quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản và pháp luật có liên quan để thực hiện dự án khác.

Nghị định cũng quy định rõ thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư.

Theo baoquangninh.com.vn