Thứ ba, 6/3/2018 Cập nhật lần cuối lúc 15:29

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ nâng cao chỉ số PCI, DDCI 2018

QNP - Chiều 28-2, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành, địa phương DDCI 2018.

Các đại biểu và TS Nguyễn Đức Nhật, Giám đốc Vietsurvey, Tư vấn trưởng Chỉ số DDCI Quảng Ninh đã thảo luận các giải pháp nhằm nâng cao chỉ số DDCI năm 2018.

Với 8 chỉ số thành phần DDCI, năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường có 5 chỉ số thành phần tăng điểm so với 2016 gồm: Tính minh bạch và tiếp cận thông tin; Tính năng động; Chi phí thời gian; Hỗ trợ doanh nghiệp; Vai trò người đứng đầu; 3 chỉ số giảm điểm là: Chi phí không chính thức; Cạnh tranh bình đẳng; Thiết chế pháp lý. Theo đó, tổng điểm xếp hạng DDCI của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2017 tăng so với năm 2016 từ 52,95 lên 61,01 điểm. Tuy nhiên, thứ hạng DDCI của Sở Tài nguyên và Môi trường từ vị trí thứ 6 năm 2016 giảm xuống vị trí thứ 11 trong năm 2017 do bảng xếp hạng được mở rộng đánh giá lên 21 đơn vị so với 15 đơn vị năm 2016. 

Kết quả trên cho thấy trong thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có nhiều cố gắng trong giải quyết công việc, đặc biệt vai trò của người đứng đầu của Sở Tài nguyên và Môi trường đã được khối doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đánh giá cao, thể hiện năng lực và sự quyết liệt trong chỉ đạo điều hành của Sở. Song bên cạnh đó vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế trong Tính năng động, Hỗ trợ doanh nghiệp, Chi phí thời gian và Chi phí không chính thức trong giải quyết công việc của Sở.

Tại hội nghị, các đại biểu và TS Nguyễn Đức Nhật, Giám đốc Vietsurvey, Tư vấn trưởng Chỉ số DDCI Quảng Ninh đã thảo luận các giải pháp nhằm nâng cao chỉ số DDCI năm 2018. Trong đó, Sở cần tập trung thay đổi mức ủng hộ của mạng xã hội, cộng đồng trực tuyến với sở, ban, ngành; nâng cao hiệu quả cổng thông tin điện tử của sở; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục; nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức người lao động về vai trò, tầm quan trọng của chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh…/.

Theo Thùy Châm (QNP)