Thứ bảy, 18/7/2020 Cập nhật lần cuối lúc 16:59

Thành lập Ban Chỉ đạo Chiến dịch "30 ngày đêm" hoàn thành GPMB cao tốc Vân Đồn - Móng Cái

Ngày 15/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 2234-QĐ/TU thành lập Ban Chỉ đạo Chiến dịch “30 ngày đêm” hoàn thành công tác GPMB toàn bộ Dự án đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái sau điều chỉnh.

Các địa phương ký cam kết thực hiện chiến dịch
Các địa phương ký cam kết thực hiện Chiến dịch "30 ngày đêm" hoàn thành công tác GPMB toàn bộ Dự án đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái sau điều chỉnh.

Theo đó, đồng chí Nguyễn Văn Hưởng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan khối và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, làm Trưởng Ban Chỉ đạo. Các đồng chí: Cao Tường Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Quản lý KKT Vân Đồn; Nguyễn Văn Hồi, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Phó trưởng Ban Chỉ đạo.

Thành viên Ban Chỉ đạo bao gồm Chủ tịch Hội CCB, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh; các đồng chí thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan; Bí thư Huyện ủy Vân Đồn, Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà và Bí thư Thành ủy Móng Cái; các đồng chí Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo, thực hiện Chiến dịch “30 ngày đêm” hoàn thành công tác GPMB toàn bộ Dự án đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái sau điều chỉnh, bảo đảm đúng tiến độ theo Thông báo số 1850-TB/TU ngày 15/7/2020 của Tỉnh ủy, các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và quy định hiện hành của pháp luật.

Ngay sau khi ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức hội nghị phát động chiến dịch “30 ngày đêm” hoàn thành công tác GPMB Dự án đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái sau điều chỉnh. Tại hội nghị, các địa phương có tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái đi qua đã ký cam kết hoàn thành kế hoạch GPMB theo đúng tinh thần chỉ đạo của tỉnh.

Mạnh Trường (Báo Quảng Ninh)