Thứ năm, 7/1/2021 Cập nhật lần cuối lúc 09:44

Tọa đàm nâng cao chất lượng PCI và hoàn thiện công cụ khảo sát DDCI

Ngày 12/6, Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh phối hợp Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh tổ chức Tọa đàm “Nâng cao chất lượng PCI và hoàn thiện công cụ khảo sát DDCI Quảng Ninh năm 2020”.

Tại buổi tọa đàm, chuyên gia thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI chia sẻ những kinh nghiệm trong thực hiện dự án PCI; khuyến nghị những giải pháp để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh.

Tổ công tác PCI Quảng Ninh phân tích, đưa ra những điểm mới trong bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương DDCI năm 2020. Trong đó, sẽ bổ sung thêm các câu hỏi về tiếp cận thông tin, điều chỉnh lại một số câu hỏi để cho rõ ràng hơn; đưa thêm một số tiêu chí cứng: Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công so với kế hoạch, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn.

Buổi tọa đàm góp phần làm rõ vai trò, tầm quan trọng của Bộ chỉ số DDCI năm 2020 trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trên cơ sở đó, các cơ quan chức năng, doanh nghiệp, chuyên gia tiếp tục nghiên cứu giải pháp để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trong những năm tiếp theo; đồng thời, đề xuất giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế, tồn tại của những lĩnh vực được khảo sát.