Thứ năm, 27/2/2020 Cập nhật lần cuối lúc 16:57

Vân Đồn sẽ trở thành khu kinh tế trong tương lai theo hướng hiện đại và bền vững

Ngày 26/2, tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị công bố Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế (KKT) Vân Đồn đến năm 2040 theo Quyết định số 266/QĐ-TTg ngày 17/2/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng KKT Vân Đồn đến năm 2040. Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thắng đã có bài phát biểu quan trọng. Trung tâm Truyền thông tỉnh trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu tại hội nghị.

Trước tiên, thay mặt cho Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương đã quan tâm, giúp đỡ Tỉnh Quảng Ninh trong quá trình triển khai, thẩm định và phê duyệt Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn đến năm 2040.

Quá trình triển khai nghiên cứu Quy hoạch Khu kinh tế Vân Đồn từ năm 2017 đến nay, với sự tham gia của đông đảo các chuyên gia tư vấn, các nhà đầu tư chiến lược của Tỉnh và bằng nhiều Hội nghị lấy ý kiến các bên liên quan; qua đó, Tỉnh Quảng Ninh nhận được nhiều đề xuất với ý tưởng đột phá, khai thác tiềm năng thế mạnh của Vân Đồn như phát triển đô thị xung quanh khu vực sân bay, phát triển các khu công nghiệp công nghệ cao, phát triển đô thị du lịch gắn với bến du thuyền, phát triển du lịch cao cấp tại các đảo, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển hệ thống taxi thủy... các đề xuất được nghiên cứu nghiêm túc, công phu, với sự tham gia của các chuyên gia tư vấn hàng đầu trong nước và quốc tế. Tỉnh Quảng Ninh đã xem xét cẩn trọng các đề xuất này và yêu cầu các bên liên quan nghiên cứu đưa vào định hướng điều chỉnh quy hoạch chung để có một kế hoạch phát triển tổng thể, đồng bộ. Đến nay Vân Đồn đã hoàn thành 02 đồ án quy hoạch chiến lược là Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội KKT Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1856/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 và Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng KKT Vân Đồn đến năm 2040 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 266/QĐ-TTg ngày 17/02/2020.

Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn đến năm 2040 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt có ý nghĩa rất quan trọng trong chiến lược xây dựng và phát triển của Vân Đồn cũng như của tỉnh Quảng Ninh và Quốc gia. Với tính chất là khu kinh tế biển đa ngành, đa lĩnh vực, trung tâm công nghiệp giải trí có casino, du lịch biển - đảo cao cấp, dịch vụ tổng hợp; là cửa ngõ giao thương quốc tế để tạo ra những sản phẩm độc đáo, khác biệt, hiện đại với chất lượng cao, có thương hiệu và khả năng cạnh tranh quốc tế; xây dựng đô thị biển đảo xanh, hiện đại và thông minh, bền vững. Có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng an ninh…Đây là cơ sở pháp lý quan trọng trong việc quản lý đầu tư xây dựng, thu hút các nhà đầu tư, tổ chức phân bố dân cư, phân bố đô thị, phân bố không gian các khu chức năng và xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ nhằm đảm bảo môi trường sống bền vững, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Vân Đồn.

Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn đến năm 2040 là kỳ vọng của Chính phủ, mong ước của nhân dân Vân Đồn, của Tỉnh Quảng Ninh và của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Sau khi hoàn thành điều chỉnh Quy hoạch chung cần tập trung ngay việc: (i) Triển khai các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết; (ii) Tổ chức lựa chọn các nhà đầu tư có năng lực theo đúng quy định pháp luật; (iii) Thực hiện quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng, đầu tư, tài nguyên môi trường,… theo quy hoạch đã duyệt; (iv) Đẩy nhanh tiến độ thí điểm thành lập KKT Vân Đồn theo Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ về việc thí điểm thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh, nhằm xây dựng bộ máy vận hành đủ mạnh, đề xuất cơ chế chính sách tốt nhất đủ để thực hiện Quy hoạch được duyệt; (v) Tập trung đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng kết nối đồng bộ với sân bay, đường cao tốc... biến Vân Đồn trở thành nơi đáng đầu tư, nơi đáng đến, đáng sống đối với người dân và du khách, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Với mục tiêu đó, trên cơ sở ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ cho các đơn vị:

1. Giao Ban Quản lý Khu kinh tế căn cứ định hướng các phân khu chức năng của đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đã được phê duyệt, tổ chức rà soát các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, các quy định về quản lý quy hoạch và yêu cầu thực tiễn trong công tác quản lý, chỉnh trang đô thị để tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai:

+ Lập, phê duyệt các chương trình, kế hoạch thực hiện quy hoạch; rà soát, điều chỉnh các quy hoạch có liên quan bảo đảm phù hợp, thống nhất, đồng bộ với Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn đến năm 2040; tổ chức triển khai lập các quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch chi tiết xây dựng, thiết kế đô thị cho các khu chức năng trong Khu kinh tế làm cơ sở quản lý quy hoạch, triển khai các dự án đầu tư xây dựng…

+ Rà soát tổng thể danh mục các quy hoạch đã được phê duyệt nhưng chưa phù hợp với điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn đến năm 2040 đã được phê duyệt, nay cần phải điều chỉnh quy hoạch để triển khai thực hiện quy hoạch và quản lý quy hoạch theo đúng quy hoạch được duyệt.

+ Tổ chức triển khai xây dựng quy chế quản lý Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng, quy chế quản lý kiến trúc, quy chế quản lý đô thị để quản lý theo Quy hoạch được duyệt.

+ Nghiên cứu xây dựng, đề xuất cơ chế chính sách, nguồn lực tài chính, nhân lực, thực hiện các dự án ưu tiên đầu tư đặc biệt các dự án hạ tầng kỹ thuật tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của Khu kinh tế Vân Đồn nói riêng, tỉnh Quảng Ninh nói chung.

+ Lập mô hình đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn đến năm 2040 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 266/QĐ-TTg ngày 17/02/2020 để trưng bày tại Cung quy hoạch, hội chợ và triển lãm tỉnh.

+ Đẩy nhanh tiến độ thủ tục đầu tư các dự án trọng điểm: (i) Dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng giải trí cao cấp có casino; (ii) Dự án Khu tổ hợp nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor City; (iii) Dự án Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng – giải trí cao cấp, sân golf và khu dân cư MonBay Vân Đồn…

2. Sở Xây dựng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quy hoạch phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế trong việc tổ chức lập quy hoạch phân khu và kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình triển khai quy hoạch. Đồng thời quản lý nghiêm theo đúng quy hoạch được duyệt.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn đến năm 2040 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 266/QĐ-TTg ngày 17/02/2020, trên cơ sở cơ cấu sử dụng đất rà soát tổng thể lại quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất để điều chỉnh, bổ sung theo đúng quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đảm bảo phù hợp với quy hoạch, sát thực tiễn, đúng quy định pháp luật hiện hành.

4. UBND huyện Vân Đồn có trách nhiệm tuyên truyền công khai Quy hoạch sâu rộng tới các cấp, các phòng ban, các tổ chức chính trị xã hội và toàn thể nhân dân trên địa bàn Huyện; quản lý các quỹ đất theo hiện trạng để thực hiện quy hoạch; tập trung làm tốt công tác giải phóng mặt bằng; chủ động tạo quỹ đất sạch để thu hút các dự án động lực,…

5. Sở Thông tin Truyền thông chủ trì cùng Ban Quản lý Khu kinh tế, Trung tâm truyền thông tỉnh đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của KKT Vân Đồn và các nội dung, định hướng quy hoạch phát triển KKT Vân Đồn nhằm tạo sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đồng thời để cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước biết, tìm hiểu, nghiên cứu, đề xuất và thực hiện các dự án đầu tư.

6. Đề nghị các nhà đầu tư đã và đang nghiên cứu đầu tư, đang đầu tư khẩn trương tập trung trí tuệ và nguồn lực triển khai dự án. Tỉnh Quảng Ninh cam kết đồng hành cùng các nhà đầu tư trong quá trình triển khai để tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc, để sớm khánh thành đưa vào hoạt động.

Thay mặt lãnh đạo, nhân dân và chính quyền tỉnh Quảng Ninh, Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Thủ tướng Chính phủ, các Bộ ngành trung ương, các chuyên gia tư vấn, các nhà đầu tư đã chỉ đạo, phối hợp, hỗ trợ Tỉnh Quảng Ninh trong suốt quá trình lập đồ án quy hoạch vừa qua, và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm nhiều hơn nữa trong quá trình hiện thực hóa quy hoạch chung được duyệt. Vân Đồn sẽ trở thành Khu kinh tế trong tương lai theo hướng hiện đại và bền vững.

Nguồn: Báo Quảng Ninh