Thứ tư, 9/5/2018 Cập nhật lần cuối lúc 08:37

Về dự án Nhà máy sản xuất xút tại TP Hạ Long: Trong tháng 5, tỉnh Quảng Ninh sẽ có trả lời nhà đầu tư

Thông tin này được ông Hoàng Trung Kiên, Phó trưởng Ban Quản lý KKT tỉnh khẳng định với các cơ quan báo chí tại Hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 5/2018 của tỉnh ngày 8/5.

Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy sản xuất xút và các thương phẩm khác (chất trợ lắng PAC và Javen) do Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh thương mại Tân Tiến đề xuất đầu tư tại KCN Việt Hưng (TP Hạ Long) đã được cấp chứng nhận đầu tư lần đầu năm 2006, điều chỉnh lần 2 năm 2016. Dự án có công suất sản xuất xút là 20.000 tấn/năm, phèn lọc nước 982 tấn/năm, axit HCL 32% là 44.900 tấn/năm; Clo lỏng 2.400 tấn/năm; Javen 3.600 tấn/năm.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Ngay sau khi cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh (lần 2) Ban Quản lý KKT tỉnh đã phối hợp, tạo điều kiện hỗ trợ Công  ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh thương mại Tân Tiến thực hiện các nội dung, thủ tục pháp lý theo quy định, hướng dẫn Công ty hoàn thiện báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án.

Ngày 20/3/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án, trong đó có khuyến cáo ảnh hưởng trong trường hợp có sự cố rò rỉ hóa chất clo ra môi trường. Trên cơ sở tìm hiểu, khảo sát thực tế một số dự án sản xuất hóa chất, Ban Quản lý KKT đã thống nhất thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh (lần 2) và đề nghị cấp lại dự án mới (trong đó Công ty bỏ mục tiêu sản xuất Clo lỏng và axit HCL - đây là 2 hóa chất cơ bản có nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường theo khuyến cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường).

Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị cấp lại dự án mới của Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh thương mại Tân Tiến, Ban Quản lý KKT tỉnh đã lấy ý kiến các sở ngành liên quan, UBND TP Hạ Long và báo cáo UBND tỉnh tham vấn ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học có kinh nghiệm, kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực hóa chất, bảo vệ môi trường. Ngày 6/4/2018, Ban Quản lý KKT tỉnh đã tổ chức cuộc họp với nhà đầu tư, đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương, các chuyên gia, nhà khoa học, các sở, ngành để xem xét, đánh giá các nội dung đề xuất theo dự án của nhà đầu tư. Các nội dung tham vấn của các chuyên gia, nhà khoa học, bộ, ngành chức năng đã được tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh xem xét.

Thông tin này được ông Hoàng Trung Kiên, Phó Trưởng Ban Quản lý KKT tỉnh khẳng định với các cơ quan báo chí tại Hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 5/2018 của tỉnh ngày 8/5.
Ông Hoàng Trung Kiên, Phó trưởng Ban Quản lý KKT tỉnh thông tin tới các cơ quan báo chí về dự án Nhà máy sản xuất xút tại TP Hạ Long.

Theo ông Hoàng Trung Kiên, Phó trưởng Ban Quản lý KKT tỉnh, trên nguyên tắc phát triển dự án đầu tư không xung đột lợi ích với các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội khác của cộng đồng dân cư khu vực quanh dự án, đảm bảo tuân thủ định hướng phát triển của tỉnh là bền vững, phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ môi trường, Ban sẽ tham mưu với UBND tỉnh xem xét hồ sơ một cách thấu đáo, trách nhiệm, kịp thời, trong tháng 5/2018 sẽ có trả lời với nhà đầu tư.

Lãnh đạo Ban Quản lý KKT tỉnh cũng khẳng định, với quan điểm đồng hành cùng doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng tốt hơn, tất cả các thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư kinh doanh vào các KCN, KKT trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã, đang và sẽ tiếp tục được đơn giản hóa, rõ ràng, công khai, minh bạch hơn nữa, mọi khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư sẽ được chia sẻ, tháo gỡ cụ thể.

Tại buổi giao ban, đại diện các cơ quan báo chí cũng bày tỏ đồng tình với việc nghiên cứu xem xét một cách thấu đáo, đầy đủ của tỉnh Quảng Ninh đối với các dự án đầu tư có tính chất nhạy cảm về môi trường và quan điểm đồng hành cùng doanh nghiệp của tỉnh.

Cũng trong buổi giao ban, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh đã thông tin tới các cơ quan báo chí về hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh trong tháng, định hướng công tác tuyên truyền, hoạt động báo chí tháng 6.

Vân Anh (baoquangninh.com.vn)