Chủ nhật, 7/10/2018 Cập nhật lần cuối lúc 14:30

Xây dựng chính quyền phục vụ doanh nghiệp

Trong những năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng với nhận thức doanh nghiệp là thành phần quan trọng trong phát triển kinh tế của tỉnh, Quảng Ninh thống nhất quan điểm chỉ đạo theo nguyên tắc “chính quyền phục vụ doanh nghiệp”, cải thiện môi trường đầu tư, xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, thu hút và ưu đãi đầu tư.

Tính đến tháng 9/2018, toàn tỉnh có 17.026 doanh nghiệp đăng ký hoạt động với tổng số vốn đăng ký 164.465 tỷ đồng. Đóng góp vào ngân sách nhà nước của các doanh nghiệp tăng dần theo các năm. Riêng năm 2017, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã đóng góp vào ngân sách nhà nước trên 27.000 tỷ đồng, lương bình quân lao động đạt 5,5 triệu đồng/người/tháng.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh gặp gỡ, trao đổi với các doanh nhân. (Ảnh: Đỗ Phương)
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh gặp gỡ, trao đổi với các doanh nhân. Ảnh: Đỗ Phương

Đánh giá về vai trò của doanh nghiệp, doanh nhân trong quá trình phát triển của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Long khẳng định: Những năm gần đây, kinh tế - xã hội của tỉnh có sự bứt phá trong phát triển toàn diện và hình thành ngành dịch vụ chuyên nghiệp, chiếm tỉ trọng ngày càng cao trong cơ cấu kinh tế. Quảng Ninh là một trong những địa phương có số thu ngân sách cao nhất toàn quốc, nguồn lực đầu tư cho phát triển tăng mạnh theo các năm... Có được những kết quả trên là nhờ sự đóng góp to lớn, thiết thực của các doanh nghiệp, những người trực tiếp sản xuất ra của cải vật chất, xây dựng nên những công trình; trực tiếp đóng góp vào tăng trưởng GDP, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động, tạo ra các sản phẩm hàng hoá, dịch vụ cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, góp phần phát triển các khu đô thị từng bước hiện đại, các khu kinh tế, khu công nghiệp tập trung, tích cực tham gia các chương trình xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội và các hoạt động xã hội, thực hiện các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn… Đây là điều đáng tự hào của cộng đồng doanh nghiệp trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh luôn ghi nhận và đánh giá cao cống hiến của cộng đồng các doanh nghiệp trên địa bàn.

Để tăng trưởng đảm bảo yếu tố phát triển bền vững, Quảng Ninh đã đặc biệt chú trọng đến việc kiến tạo và phát huy các giá trị, lợi thế nổi trội. Tỉnh xác định rõ cái gốc của vấn đề là sự tăng trưởng bền vững của nền kinh tế, tăng trưởng chỉ tốt khi hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp phát triển, tạo ra sản phẩm vật chất, dịch vụ, việc làm cho xã hội. Vì thế, việc tạo lập và duy trì môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi theo phương châm phục vụ doanh nghiệp, phục vụ nhân dân luôn được tỉnh quán triệt trong tất cả các khâu.

Tỉnh luôn xác định sự phát triển của tỉnh gắn liền với sự phát triển ổn định của từng doanh nghiệp và của cả cộng đồng doanh nghiệp. Theo đó, chương trình "Đồng hành cùng doanh nghiệp" đã được Quảng Ninh tổ chức thực hiện xuyên suốt trong những năm qua. Năm 2016, tỉnh tiếp tục tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phấn đấu duy trì vị trí trong nhóm dẫn đầu cả nước về Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

Xây dựng Nhà máy tuyển than Vàng Danh phục vụ chiến lược bảo vệ môi trường của tỉnh.
Xây dựng Nhà máy tuyển than Vàng Danh phục vụ chiến lược bảo vệ môi trường của tỉnh.

Công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và cấp sở, ngành, địa phương (DDCI) luôn được tỉnh triển khai tích cực, đồng bộ. Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận dễ dàng, thuận lợi các thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp như: Thông tin kinh tế - xã hội, quy hoạch, kế hoạch, cơ chế chính sách, thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, chính sách hỗ trợ, ưu đãi doanh nghiệp, thuế…; xây dựng quy chế về giám sát, giải quyết kiến nghị của nhà đầu tư, doanh nghiệp để tăng cường minh bạch hóa thủ tục đầu tư, giúp giải quyết nhanh hơn các thủ tục đầu tư cho nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Đặc biệt, tỉnh đã tạo môi trường kinh doanh bình đẳng và bảo vệ lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và chủ động xây dựng điều chỉnh chính sách tạo sự đột phá trong phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội để tiếp tục phát triển doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững đóng góp chung vào sự phát triển của Quảng Ninh. Từ đó, năm 2017, lần đầu tiên Quảng Ninh vươn lên vị trí dẫn đầu cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và tiếp tục đứng thứ nhất trong vùng Đồng bằng sông Hồng.

Bám sát mục tiêu xuyên suốt của tỉnh, các ngành, địa phương đã tiếp tục chủ động triển khai tích cực với nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh. Ngay từ đầu năm 2018, các địa phương, đơn vị đã thành lập tổ công tác xây dựng Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và doanh nghiệp đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế. Tỉnh đã tổ chức Hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2018 với sự tham gia của gần 700 doanh nghiệp, hộ kinh doanh đang hoạt động trên địa bàn tỉnh; tổ chức Diễn đàn Hải quan - Doanh nghiệp với chủ đề “Cùng cam kết - Cùng hành động - Cùng phát triển” với sự tham gia của trên 300 doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu thường xuyên qua địa bàn. Bằng những chính sách và hành động cụ thể, thông điệp của tỉnh Quảng Ninh về "xây dựng chính quyền phục vụ doanh nghiệp" đã được các doanh nghiệp, doanh nhân trong và ngoài nước tin tưởng và chọn là điểm đến đầu tư.

Đây sẽ là những tiền đề quan trọng để Quảng Ninh triển khai thành công mục tiêu: Đến năm 2020, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững, toàn tỉnh có trên 25.000 doanh nghiệp hoạt động, trong đó có trên 250 doanh nghiệp có quy mô lớn, nguồn lực mạnh. Khu vực tư nhân đóng góp khoảng 50-55% GRDP, khoảng 70% tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đóng góp khoảng 35-40% GRDP. Năng suất lao động xã hội tăng khoảng 15-16%/năm. Hàng năm, có khoảng 35-40% doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo.

Nguyên Lâm (Báo Quảng Ninh)