CHƯƠNG TRÌNH KHẢO SÁT THỰC ĐỊA

Ngày: 16/12/2021

1日目:視察プログラム

日程: 2021年12月16日

 

 

Thời gian

(Giờ Việt Nam)

時間

(ベトナム時間)

Nội dung

概要

Thực hiện

備考

12:30 – 15:00

(150分)

Đoàn di chuyển từ Hà Nội về KCN Bắc Tiền Phong

ハノイからバクティンフォン工業団地への移動

- JETRO Hà Nội, các doanh nghiệp Nhật Bản.

- IPA bố trí xe đón đoàn Đại biểu và doanh nghiệp Nhật Bản tại Trụ sở JETRO Hà Nội.

- IPA, QEZA, UBND thị xã Quảng Yên đón đoàn tại trạm thu phí cầu Bạch Đằng.

 • 実施機関:クアンニン省投資促進局(IPA)
 • ベトナム側同行者:経営管理委員会(QEZA)、 クアンイェン市人民委員会
 • 出発場所:Corner Stone Building集合

(ジェトロハノイ事務所、16 Phan Chu Trinh Street, Hoan Kiem District, Hanoi)

 • 出迎える場所:バクダン橋の高速料金所

緊急連絡先(contact)

Ms. Linh(越語・英語)

Mobile: +84-76-3431-995. Email: phamkhanhlinh240195@gmail.com

Mr. Son(越語・英語)

Mobile: +84-96-3666-683. Email: nghiemson1991@gmail.com

15:00 - 15:20

(20)

Khảo sát KCN Bắc Tiền Phong

バクティンフォン工業団地の視察

 • JETRO Hà Nội, các doanh nghiệp Nhật Bản
 • Công ty Deep C Quảng Ninh giới thiệu về KCN Bắc Tiền Phong và các dự án thu hút đầu tư thứ cấp, nhất là các dự án kho bãi, logistics.

IPA, QEZA, UBND thị xã Quảng Yên, Công ty Deep C phối hợp hướng dẫn đoàn khảo sát

 • 実施機関:IPA、クアンニン省Deep C社、QEZA, クアンイェン市人民委員会
 • Deep C社がバクティンフォン工業団地について紹介

15:20 – 15:35

(15)

Di chuyển từ KCN Bắc Tiền Phong sang KCN Sông Khoai

バクティンフォン工業団地からアマタシティ・ハロン工業団地への移動

15:35 – 15:55

(20)

Khảo sát KCN Sông Khoai

アマタシティ・ハロン工業団地の視察

 • JETRO Hà Nội, các doanh nghiệp Nhật Bản
 • Tập đoàn Amata giới thiệu về KCN Sông Khoai và các dự án thu hút đầu tư thứ cấp, nhất là các dự án kho bãi.
 • IPA, QEZA, UBND thị xã Quảng Yên, Tâp đoàn Amata phối hợp hướng dẫn đoàn khảo sát
 • 実施機関:IPA、QEZA、クアンイェン人民委員会、アマタ社
 • アマタ社がアマタシティ・ハロン工業団地について紹介

15:55 – 16:10

(15)

アマタシティ・ハロン工業団地からドンマイ工業団地への移動Di chuyển từ KCN Sông Khoai về KCN Đông Mai

16:10 – 16:20

(10)

Thăm quan KCN Đông Mai

ドンマイ工業団地の視察

 • JETRO Hà Nội, các doanh nghiệp Nhật Bản
 • IPA chủ trì, QEZA, UBND thị xã Quảng Yên, Tổng công ty Viglacera – CTCP phối hợp hướng dẫn đoàn khảo sát.
 • 実施機関:IPA、QEZA、クアンイェン市人民委員会、Viglacera社
 • Viglacera社がドンマイ工業団地について紹介

16:20 – 16:50

(30)

Di chuyển từ KCN Đông Mai về Khách sạn Mường Thanh Quảng Ninh, checkin khách sạn

ドンマイ工業団地からムォンタンホテルへの移動し、ホテルにチェックイン

17:30-18:30

(60)

Tiếp xã giao VIP

VIP会談

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh tiếp xã giao đoàn doanh nghiệp Nhật Bản (thành phần cụ thể thông báo sau)

クアンニン省政府代表者

18:30

Lãnh đạo tỉnh mời cơm tối Đoàn (Gala Dinner)

クアンニン省との夕食会

- Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Lãnh đạo VCCI, JETRO Hà Nội, đại diện Đại sứ quán Nhật Bản và đoàn doanh nghiệp Nhật Bản.

- Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành liên quan của tỉnh.

l 実施機関:クアンニン省人民委員会

日本側出席者:在ベトナム大使館、JETROハノイ、日系企業の代表

ベトナム側出席者:投資計画省、外務省、VCCIの代表者、クアンニン省政府代表者、クアンニン省各局幹部

※Quang Ninh province commits to prepare carefully for epidemic prevention, ensure safety and security for the delegates joining the program. We will send notices and detailed instructions related to the Covid-19 prevention and control to delegates 01 week before the conference.

l クアンニン省は防疫のために慎重に準備し、プログラムに参加する代表者の安全と安心を確保することをお約束します。会議の1週間前に、新型コロナウイルスの予防と制御に関する通知と詳細なご案内を参加者の皆様にお送りします。