Page 3 - Dự Án Đầu Tư
P. 3

MỤC LỤC DANH MỤC DỰ ÁN KÊU GỌI THU HÚT ĐẦU TƯ


        PHẦN 1 - DANH MỤC DỰ ÁN KÊU GỌI, THU HÚT ĐẦU TƯ


        HẠ TẦNG ĐÔ THỊ - DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI

        Khu công viên công nghệ thông tin tập trung tỉnh Quảng Ninh               8
        Xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân tại quỹ đất 20% dự án khu Đô thị Hà Khánh giai đoạn 1 + 2 9
        Xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân tại quỹ đất 20% dự án Khu đô thị Bái Tử Long, thành phố Cẩm Phả 10
        Trung tâm thương mại dịch vụ tại Tiểu khu G1 thuộc phân khu G tại phường Phương Nam, thành phố Uông Bí 11
        Trung tâm thương mại Cầu Sến                               12

        Khu Trung tâm dịch vụ tại xã Thượng Yên Công                       13
        Tòa nhà Trung tâm Thương mại dịch vụ văn hóa 18 tầng tại khu Trung tâm thành phố Uông Bí. 14
        Xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân tại phường Bắc Sơn, thành phố Uông Bí       15
        Hạ tầng khu đô thị tích hợp Móng Cái - Hải Hà                      16
        Khu Dịch vụ thương mại hỗn hợp xã Đoàn Kết                        17

        Dự án khu trụ sở văn phòng đại diện kết hợp dịch vụ, thương mại và khách sạn tại thị trấn Đầm Hà 18
        Dự án Chợ cửa khẩu Hoành Mô                               19
        Điểm dừng chân, bến xe khách tại thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu           20
        Đầu tư hạ tầng Khu phi thuế quan                             21

        HẠ TẦNG LOGISTICS

        Dự án Bến cảng tổng hợp tại hòn Con Ong                         22
        Bến xe khách phía Đông Thành phố Móng Cái                        23
        Xây dựng trạm kiểm soát liên ngành cầu Bắc Luân III thành phố Móng Cái          24
        Cụm cảng, bến thủy nội địa dọc sông Đá Bạch                       25

        Khu dịch vụ và trung tâm thương mại cửa khẩu Bắc Phong Sinh               26
        Bến Cảng Mũi Chùa tại xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên                    27
        Khu phức hợp bến xe và dịch vụ tổng hợp Tiên Yên                     28
        Dự án Trung tâm Logistics thuộc khu kinh tế của khẩu Hoành Mô - Đồng Văn         29

        HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP, CỤM CÔNG NGHIỆP

        Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu Công nghiệp Cẩm Phả              30
        Cụm Công nghiệp Yên Thọ                                 31
        Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ Khu công nghiệp Đông Triều               32

        Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Tiên Yên              33
        Cụm công nghiệp phía Đông Đầm Hà (Cụm A)                         34
        Cụm công nghiệp phía Đông Đầm Hà (Cụm B)                         35
        Cụm công nghiệp phía Tây Đầm Hà (Cụm A)                         36
        Cụm công nghiệp phía Tây Đầm Hà (Cụm B)                         37
   1   2   3   4   5   6   7   8