Đông Triều Uông Bí Hạ Long Cẩm Phả Quảng Yên Móng Cái Vân Đồn Hải Hà Tiên Yên Ba Chẽ Đầm Hà Bình Liêu Cô Tô
 • Dong Trieu지구
 • Uong Bi시
 • Ha Long시
 • Cam Pha시
 • Quang Yen지구
 • Mong Cai시
 • Van Don지구
 • Hai Ha지구
 • Tien Yen지구
 • Ba Che지구
 • Dam Ha지구
 • Binh Lieu지구
 • Co To지구