Page 10 - Dự Án Đầu Tư
P. 10

10      DANH MỤC DỰ ÁN KÊU GỌI THU HÚT ĐẦU TƯ
                                                     nh: Sưu T m
     03 03    XÂY DỰNG NHÀ Ở XÃ HỘI, NHÀ Ở CÔNG NHÂN
            XÂY DỰNG NHÀ Ở XÃ HỘI, NHÀ Ở CÔNG NHÂN

            TẠI QUỸ ÐẤT
            TẠI QUỸ ÐẤT 20% DỰ ÁN KHU ÐÔ THỊ BÁI TỬ LONG, THÀNH PHỐ CẨM PHẢ
                  20% DỰ ÁN KHU ÐÔ THỊ BÁI TỬ LONG, THÀNH PHỐ CẨM PHẢ
             Phường Cẩm Trung, Cẩm Thành, thành phố Cẩm Phả

     Trung tâm TP Hà Nội 180 km Sân bay QT Nội Bài 210 km Cửa khẩu QT Móng Cái 140 km Cảng Tuần Châu 40 km Ga Hạ Long 30 km
     Trung tâm TP Hạ Long 20 km Sân bay QT Cát Bi 70 km    Cảng Hạ Long 30 km
               Sân bay QT Vân Đồn 25 km
                                         Quy mô/ công suất:

                                         Diện tích: khoảng 7,8 ha.
      Mục tiêu: Đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội đáp ứng nhu cầu cho
       người có thu nhập thấp, công nhân KCN, cụm công nghiệp, công     Đầu tư xây dựng chung cư cao
       nhân ngành than.                           9 -15 tầng; nhà liền kề 2 tầng.
                                         Tổng mức đầu tư dự kiến:

                                           Nhà đầu tư đề xuất
                                         Hình thức đầu tư:

                                         100% vốn nhà đầu tư
                                         Hiện trạng sử dụng đất:

                                         Đất sạch, đang hoàn thiện hạ
                                         tầng kỹ thuật

                                         Hiệu quả dự án:
                                        + Tạo được quỹ nhà ở cho các
                                         đối tượng chính sách xã hội,
                                         góp phần đảm bảo an ninh
                                         xã hội.
                                        + Hình thành khu đô thị đồng bộ
                                         về hạ tầng kinh tế, hạ tầng xã
                                         hội, nhà ở...
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15