Page 9 - Dự Án Đầu Tư
P. 9

DANH MỤC DỰ ÁN KÊU GỌI THU HÚT ĐẦU TƯ           9                                                     nh: Sưu T m
       02 02   XÂY DỰNG NHÀ Ở XÃ HỘI, NHÀ Ở CÔNG NHÂN          + 2
             XÂY DỰNG NHÀ Ở XÃ HỘI, NHÀ Ở CÔNG NHÂN
             TẠI QUỸ ÐẤT 20% KHU ÐÔ THỊ HÀ KHÁNH GIAI ÐOẠN 1 + 2
             TẠI QUỸ ÐẤT
                    20% KHU ÐÔ THỊ HÀ KHÁNH GIAI ÐOẠN 1
               Phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long

         Trung tâm TP Hà Nội 150 km Sân bay QT Nội Bài 160 km Cửa khẩu QT Móng Cái 150 km Cảng Tuần Châu 25 km Ga Hạ Long 18 km
         Trung tâm TP Hạ Long 20 km Sân bay QT Cát Bi 60 km    Cảng Hạ Long 15 km
                   Sân bay QT Vân Đồn 40 km


      Mục tiêu: Đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội đáp ứng    ‣ Hiện trạng sử dụng đất: Đất sạch, đang
      nhu cầu cho người có thu nhập thấp, công nhân khu  hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật
      công nghiệp, cụm công nghiệp, công nhân ngành than.
                                   Hiệu quả dự án:
      Quy mô/ công suất: Diện tích: 05 ha
                                  + Tạo được quỹ nhà ở cho các đối tượng
      Đầu tư xây dựng nhà chung cư cao 9-15 tầng         chính sách xã hội, góp phần đảm bảo an
                                    sinh xã hội.
      Tổng mức đầu tư dự kiến: Nhà đầu tư đề xuất
                                  + Hình thành khu đô thị đồng bộ về hạ tầng
      Hình thức đầu tư: 100% vốn nhà đầu tư            kinh tế, hạ tầng xã hội, nhà ở...
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14