Hoạt động đoàn thể


29/12/2020
Ngày 28/12/2020, được sự thống nhất của Chi ủy Chi bộ, Lãnh đạo Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư, Công đoàn Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư đã phối hợp tổ chức thành công Hội nghị cán bộ viên chức.