Hoạt động đoàn thể


03/11/2021
Sáng ngày 03/11/2021, Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị học tập, tuyên truyền và quán triệt Chỉ thị 18-CT/TU của BTV Tỉnh ủy về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai chiến lược tổng thể thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và ổn định kinh tế - xã hội, giữ vững đà tăng trưởng hai con số trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
18/09/2021
Sáng ngày 17/09/2021, Chi bộ Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Ninh long trọng tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới cho 02 quần chúng Lê Hải Long và Phạm Thị Thùy.
19/07/2021
Ngày 16/7/2021, Chi Đoàn Thanh niên Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư (IPA) tổ chức cuộc thi thuyết trình Danh mục dự án kêu gọi đầu tư tỉnh Quảng Ninh năm 2021, định hướng năm 2025.
18/06/2021
Ngày 18/6, đồng chí Nguyễn Tường Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh (IPA) đã trao quyết định về việc phân công đồng chí Vũ Thị Kim Chi, Phó Trưởng Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh, làm Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh.