Tin tức


Sinh hoạt chuyên đề Học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hưởng ứng chào mừng kỷ niệm 133 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023)

19/05/2023

Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/CB ngày 08/5/2023 của Chi bộ Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 5/2023. Ngày 17/5/2023, Chi bộ Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư (IPA) đã triển khai Sinh hoạt chuyên đề Học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chuyên đề “Khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu, ngày càng giàu đẹp văn minh, hiện đại”. Đây cũng là hoạt động hướng tới chào mừng kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023). Tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề có Đồng chí Nguyễn Đoàn Đình Cường- Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư, toàn thể cán bộ, Đảng viên của Chi bộ Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư.

Theo sự phân công của Chi bộ, đồng chí Bí thư Đoàn thanh niên Ban IPA đã trình bày báo cáo nội dung sinh hoạt về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tới toàn thể cán bộ, viên chức trong Ban IPA. Bài trình bày của Đoàn thanh niên Ban đã gợi mở hướng tiếp cận, khai thác và tiếp thu các giá trị cao đẹp của tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hướng tới khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu, ngày càng giàu đẹp văn minh, hiện đại và đưa tinh thần, khát vọng ấy để cụ thể hóa thông qua những vận dụng, giải pháp áp dụng triển khai cụ thể tại Ban IPA.

Từ đó, từng cá nhân các cán bộ, viên chức trong Ban đã rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu cho bản thân không những trong công việc mà cả trong cuộc sống hàng ngày sau khi lắng nghe và quan sát những hình ảnh, nội dung và dữ kiện lịch sử về tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh những ngày đầu tìm đường cứu nước, qua giai đoạn đấu tranh giành độc lập cho dân tộc và tới giai đoạn xây dựng, phát triển Việt Nam phồn vinh, hiện đại, vững mạnh, cùng với những tư liệu, hình ảnh truyền tải về quyết tâm, cố gắng và những thành tựu nổi bật đã đạt được của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

 

Toàn thể Đảng viên, cán bộ, viên chức, Đoàn viên đã tham gia sôi nổi, tích cực trao đổi, đóp góp để hoàn thiện nội dung chương trình sinh hoạt. Qua đó, chuyên đề sinh hoạt sẽ góp phần để tuyên truyền, phổ biến tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, giúp cán bộ, viên chức tại Ban tăng cường học tập, triển khai thực tế gần gũi, hiệu quả trong công tác.

           Quang cảnh buổi sinh hoạt

Chi bộ Ban Xúc tiến và Hỗ trợ Đầu tư