Các hoạt động nổi bật


22/11/2021
Chiều 19/11/2021, Tổ Công tác Hỗ trợ dự án đầu tư ngoài ngân sách tỉnh Quảng Ninh (Quang Ninh Investor Care) đã có buổi làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Thành Công để hỗ trợ triển khai các dự án của Tập đoàn tại KCN Việt Hưng và thành phố Hạ Long.
08/11/2021
Tổ công tác hỗ trợ dự án đầu tư ngoài ngân sách (Investor Care) góp phần hỗ trợ doanh nghiệp và cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách hành chính
02/11/2021
Thời gian qua, mặc dù chịu không ít tác động tiêu cực bởi đại dịch Covid-19, song Quảng Ninh vẫn có nhiều bước tiến trong phát triển KT-XH, đặc biệt là việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn, tìm lại đà tăng trưởng, đóng góp cho GRDP của tỉnh.
28/10/2021
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 1823/QĐ-UBND ngày 10/6/2021 về việc thành lập Tổ công tác Hỗ trợ dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (Investor Care)
12/10/2021
Ngày 10/6/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định 1823/QĐ-UBND thành lập Tổ công tác Hỗ trợ đầu tư các dự án ngoài ngân sách - gọi tắt là Quảng Ninh Investor Care. Đây là điểm mới trong triển khai xúc tiến đầu tư tại chỗ thông qua hỗ trợ các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh. Qua thời gian đầu hoạt động, Quảng Ninh Investor Care đã và đang từng bước chứng tỏ được vai trò của mình, đóng góp tích cực vào việc cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.