Các hoạt động nổi bật


Tổ Investor Care hỗ trợ dự án tại Đông Triều

28/10/2021

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 1823/QĐ-UBND ngày 10/6/2021 về việc thành lập Tổ công tác Hỗ trợ dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (Investor Care), trong đó giao Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư (IPA) là cơ quan thường trực, chủ động nắm bắt thông tin, tổng hợp tình hình triển khai các dự án đầu tư vốn ngoài ngân sách nhà nước.

 Ngày 26/10/2021, Cơ quan Thường trực Tổ công tác Hỗ trợ dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư - IPA) đã chủ trì phối hợp với các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Tài chính và UBND thị xã Đông Triều tổ chức buổi làm việc khảo sát thực địa 03 dự án thuộc Danh sách các dự án ưu tiên hỗ trợ triển khai trên địa bàn thị xã Đông Triều nhằm nắm bắt và tháo gỡ khó khăn kịp thời cho Doanh nghiệp, Nhà đầu tư, đưa dự án vào triển khai xây dựng trong tháng 12/2021:

     - Khu dân cư tại khu Vĩnh Hồng, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều - Công ty TNHH Thành Tâm 668;

     - Mở rộng khu đô thị hai bên đường 188 tại phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều - Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng và Khai thác mỏ Tân Việt Bắc và Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại 188;

     - Nhà máy sản xuất nước giải khát và thực phẩm Thủy An Việt tại xã Thủy An, thị xã Đông Triều - Công ty TNHH Mira TAV.

Liên ngành khảo sát thực địa tại địa điểm thực hiện dự án Khu dân cư tại khu Vĩnh Hồng, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều

Sau khi khảo sát thực địa các dự án, IPA cùng các ngành đã có buổi làm việc tại trụ sở UBND thị xã Đông Triều để thẳng thắn trao đổi về các vấn đề cần đẩy nhanh tiến độ triển khai, sớm đưa dự án đi vào khởi công xây dựng.

Thay vì trước đây chỉ xem các báo cáo bằng văn bản, Tổ công tác đến thực địa tại dự án và làm việc trực tiếp với Nhà đầu tư để xử lý dứt điểm tại chỗ, xác định rõ nội dung cần tháo gỡ khó khăn vướng mắc và tiến độ, có cam kết bằng Biên bản giữa Liên ngành và nhà đầu tư, gắn với trách nhiệm của thể của các bên liên quan. Đây là cách làm mới trong công tác hỗ trợ đầu tư, thể hiện sự sát sao trong chỉ đạo của Lãnh đạo tỉnh và sự vào cuộc tích cực của các Sở ngành, địa phương cũng như quyết tâm cao của Doanh nghiệp, Nhà đầu tư khi lựa chọn Quảng Ninh là địa điểm để đầu tư và phát triển./.