Các hoạt động nổi bật


Quảng Ninh Investor Care: Sáng kiến hay trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh

13/10/2021

Tỉnh Quảng Ninh chính thức ra mắt Quảng Ninh Investor Care, ngày 2/7/2021.

Quảng Ninh Investor Care có nhiệm vụ chủ động nắm bắt thông tin, tổng hợp tình hình triển khai các dự án ngoài ngân sách, tìm hiểu những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai các dự án; kịp thời chỉ đạo đơn vị trực thuộc hỗ trợ, giải quyết những kiến nghị, khó khăn vướng mắc của các nhà đầu tư; đề xuất kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết đảm bảo tiến độ, hiệu quả và giảm thiểu các thủ tục hành chính.

Định kỳ hàng tháng, Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư (IPA) - cơ quan thường trực của Quảng Ninh Investor Care sẽ chủ trì làm việc, theo dõi và tổng hợp công tác hỗ trợ, giải quyết khó khăn, vướng mắc và báo cáo UBND tỉnh về kết quả giải quyết khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh. Các thành viên Tổ công tác được sử dụng con dấu và bộ phận chuyên môn của các sở, ban, ngành, địa phương mình để giúp việc trong quá trình hoạt động.

Ngay sau khi được thành lập, Quảng Ninh Investor Care đã khẩn trương triển khai phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương rà soát, tổng hợp các dự án có vốn đầu tư ngoài ngân sách để triển khai hỗ trợ đầu tư. Trong đó, lựa chọn ưu tiên 39/101 dự án với tổng mức đầu tư hơn 121.600 tỷ đồng để hỗ trợ sớm khởi công trong năm 2021.

Trong các dự án có vốn đầu tư ngoài ngân sách được Quảng Ninh Investor Care rà soát, tổng hợp, cập nhật thông tin và đôn đốc triển khai hoạt động hỗ trợ, lĩnh vực sản xuất công nghiệp, công nghiệp chế biến chế tạo tuy chỉ có 4 dự án nhưng lại có tổng mức đầu tư cao nhất với gần 53.000 tỷ đồng (chiếm 43,4% tổng mức đầu tư đăng ký). Ngoài ra, lĩnh vực dịch vụ, du lịch có 9 dự án với tổng mức đầu tư là hơn 36.300 tỷ đồng (chiếm 29,9%); lĩnh vực đô thị, nhà ở có 15 dự án với tổng mức đầu tư hơn 18.200 tỷ đồng (chiếm 15,1%); lĩnh vực kinh doanh thương mại có 6 dự án với tổng mức đầu tư hơn 12.400 tỷ đồng (chiếm 10,28%); lĩnh vực nông nghiệp có 3 dự án với tổng mức đầu tư gần 900 tỷ đồng (chiếm 0,74%); lĩnh vực giao thông có 1 dự án với tổng mức đầu tư hơn 610 tỷ đồng (chiếm 0,51%); lĩnh vực giáo dục có 1 dự án với tổng mức đầu tư 241 tỷ đồng (chiếm 0,2%).

IPA - Cơ quan thường trực Quảng Ninh Investor Care tiếp xúc các doanh nghiệp trên địa bàn TP Hạ Long, tháng 9/2021.

Chỉ trong hơn 2 tháng sau khi thành lập, Quảng Ninh Investor Care đã nhận được sự vào cuộc tích cực hơn của các sở, ban, ngành và địa phương trong việc phối hợp triển khai hỗ trợ cụ thể các thủ tục liên quan đến hoạt động triển khai sau đầu tư của các dự án ngoài ngân sách. Đến nay đã có 12 dự án biến chuyển (chiếm 31,58%). Qua khảo sát, tiếp xúc, lắng nghe và tháo gỡ khó khăn, dự kiến đến cuối năm nay sẽ có thêm 10 dự án đã được lựa chọn chủ đầu tư được xem xét, đưa vào khởi công, hoạt động (không bao gồm 4 dự án trọng điểm UBND tỉnh đang tập trung chỉ đạo khởi công trong tháng 10/2021).

Không chỉ quan tâm tới các dự án ngoài ngân sách, để kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, của tỉnh trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Quảng Ninh Investor Care đã phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và các địa phương: Hạ Long, Móng Cái, Uông Bí, Đông Triều, Quảng Yên, Vân Đồn tổ chức các buổi gặp gỡ, tiếp xúc doanh nghiệp. Các chương trình này đã nhận được sự quan tâm rất lớn của cộng đồng doanh nghiệp. Theo đó, tại các buổi gặp, đại diện Quảng Ninh Investor Care đã thông tin những điểm mới của PCI, DDCI năm 2021; lắng nghe và giải đáp những khó khăn, kiến nghị của các doanh nghiệp; đánh giá tình hình tiếp cận các cơ chế, chính sách, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh và địa phương, các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục ảnh hưởng của đại dịch Covid-19…

Quảng Ninh Investor Care đang tích cực triển khai công tác truyền thông, tuyên truyền tới cộng đồng doanh nghiệp đang có dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh và các nhà đầu tư tiềm năng thông qua các phương thức hiện đại, tiên tiến như tạo mã QR dẫn trực tiếp tài khoản Zalo chính thức của Quảng Ninh Investor Care; kết nối với các thành viên và đông đảo cộng đồng doanh nghiệp; tăng cường giới thiệu mục đích, nhiệm vụ hoạt động của Quảng Ninh Investor Care gửi kèm theo Phiếu khảo sát DDCI tới 6.500 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Quảng Ninh Investor Care cũng đang được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đánh giá, xem xét đưa vào mô hình mới trong báo cáo của Dự án PCI quốc gia với Cơ quan Phát triển Quốc tế của Hoa Kỳ (USAID) về những sáng kiến phát huy hiệu quả tích cực công tác cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh PCI.

Minh Hà (Báo Quảng Ninh)