Tin tức


Chủ động tìm kiếm, gặp gỡ và tiếp cận các nhà đầu tư tiềm năng

23/08/2023

Trong hai ngày 22, 23/8, thực hiện chủ đề công tác năm 2023 của tỉnh Quảng Ninh “Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư”, Ban Hỗ trợ và Xúc tiến đầu tư Quảng Ninh (IPA) tổ chức chương trình đi xúc tiến đầu tư chủ động tại một số nhà đầu tư FDI lớn, khảo sát, học hỏi kinh nghiệm ở một số tỉnh, thành phía Bắc như: Bắc Ninh, Hải Phòng...

Đoàn công tác làm việc tại Trụ sở Công ty Samsung Electronics Việt Nam (SEV), ngày 22/8/2023.

Đoàn công tác làm việc tại Trụ sở Công ty Samsung Electronics Việt Nam (SEV), ngày 22/8/2023.

Trong khuôn khổ chương trình, IPA đã làm việc với một số nhà đầu tư FDI đến từ các thị trường tiêu biểu, như: Samsung Electronics Việt Nam (Hàn Quốc), VSIP (Singapore), Unilever Việt Nam (Anh Quốc), Công ty TNHH GreatStar Industrial Việt Nam (Trung Quốc), Công ty TNHH Deli Việt Nam (Trung Quốc); khảo sát, làm việc tại một số khu công nghiệp tiêu biểu như KCN Nam Cầu Kiền tại Hải Phòng, KCN Yên Phong tại Bắc Ninh, KCN VSIP tại Bắc Ninh; làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh, Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế - Xã hội Bắc Ninh, Công ty TNHH cảng Container quốc tế Tân cảng Hải Phòng...

Tại các buổi làm việc, đồng chí Vũ Thị Kim Chi, Phó Trưởng ban Thường trực IPA Quảng Ninh đã cập nhật, thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, giới thiệu về các tiềm năng, lợi thế nổi trội của tỉnh, các cơ hội đầu tư dự án mới theo Quy hoạch của tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 được phê duyệt tại Quyết định số 80/QĐ-TTg ngày 11/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ và khảo sát, thu thập thông tin, những chia sẻ từ các nhà đầu tư FDI lớn... 

Đoàn công tác làm việc, khảo sát tại nhà máy Unilever Việt Nam thuộc KCN VSIP Bắc Ninh, ngày 23/8/2023.

Đoàn công tác làm việc, khảo sát tại nhà máy Unilever Việt Nam thuộc KCN VSIP Bắc Ninh, ngày 23/8/2023.

Qua chia sẻ, các nhà đầu tư FDI lớn đều quan tâm đến công tác đảm bảo các hạ tầng thiết yếu như điện, nước, viễn thông, nguồn nhân lực chất lượng cao và đặc biệt quan tâm đến các các thủ tục cải cách hành chính trong lĩnh vực đầu tư, giải phóng mặt bằng, thủ tục Visa, chính sách thuế tối thiểu toàn cầu, việc chính quyền hỗ trợ, thúc đẩy các nhà đầu tư trong triển khai thực hiện vai trò trách nhiệm xã hội với cộng đồng (CSR). Đồng thời, các nhà FDI lớn cũng rất ấn tượng về những chuyển động của tỉnh Quảng Ninh những năm gần đây trong đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, nhất là nỗ lực trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nhiều năm liên tiếp dẫn đầu cả nước về Chỉ số PCI... Đây sẽ được coi là những yếu tố thuận lợi trong thu hút các nhà đầu tư FDI thời gian tới.

Thông qua chương trình sẽ giúp IPA Quảng Ninh tìm kiếm được thêm các giải pháp đổi mới hiệu quả xúc tiến đầu tư. Đồng thời, phục vụ công tác thu thập thông tin xây dựng Đề án thu hút nhà đầu tư lớn, có thương hiệu vào tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Minh Đức