Tin tức đầu tư


Triển khai khảo sát chuyển đổi số doanh nghiệp trên địa bàn Quảng Ninh

12/04/2022

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam”, Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI) tiến hành khảo sát thực trạng và nhu cầu chuyển đổi số của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Nhân viên sân golf Tuần Châu nhận khách đặt vé qua hệ thống trực tuyến.

Ngày 14/1/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-TTg về “ Thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam”, trong đó giao VCCI là đầu mối chủ trì phối hợp với các bộ, ban, ngành và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, đánh giá và triển khai chuyển đổi số cho cộng đồng doanh nghiệp.

Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, ngày 31/8/2021, Chủ tịch VCCI cũng ban hành Quyết định số 1210/PTM-TCCB về thành lập Tổ công tác Chuyển đổi số VCCI. Để triển khai hiệu quả nhiệm vụ được giao, VCCI sẽ tiến hành khảo sát diện rộng công tác chuyển đổi số doanh nghiệp trên cả nước bằng hình thức trực tuyến.

Để phục vụ cho công tác khảo sát chuyển đổi số doanh nghiệp của VCCI diễn ra thuận lợi, vừa qua UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Văn bản số 2177/UBND-XD6 về khảo sát chuyển đổi số doanh nghiệp – VCCI 2022. Theo đó, giao Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư chủ động trao đổi và cử cán bộ tham gia tổ chuyển đổi số của VCCI. Đồng thời, giao các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông; Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư; Cục Thuế tỉnh; Trung tâm Truyền thông tỉnh; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với VCCI thực hiện trao đổi thông tin và vận động doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia Chương trình khảo sát đảm bảo hiệu quả, đạt mục tiêu đề ra.

Thời gian bắt đầu khảo sát từ ngày 1/4 đến 30/5/2022, theo hình thức khảo sát trực tuyến tại địa chỉ http://vcci-erp.vn/quangninh

Thông qua khảo sát nhằm đánh giá thực trạng và nhu cầu chuyển đổi số của cộng đồng doanh nghiệp, tạo cơ sở cho việc tổng hợp báo cáo, đề xuất các giải pháp với Chính phủ cũng như triển khai xây dựng bộ công cụ hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số trong cộng đồng doanh nghiệp năm 2022 và những năm tiếp theo. Kết quả từ chương trình khảo sát sẽ là căn cứ thực tiễn quan trọng để đánh giá năng lực ứng dụng công nghệ số của cộng đồng doanh nghiệp từng địa phương nói riêng và cả nước nói chung.

Minh Đức


 

Bài viết cùng chuyên mục