Tin tức


Phấn đấu cả năm 2023 thu hút FDI hơn 1,5 tỷ USD

25/08/2023

Sáng 25/8, đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, địa phương đánh giá kết quả thực hiện xúc tiến đầu tư 7 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 5 tháng cuối năm 2023 và chương trình xúc tiến đầu tư năm 2024.

Đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp

Đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì cuộc họp.

Trong 7 tháng đầu năm, tỉnh đã tiếp đón và làm việc với hơn 80 lượt đoàn, trong đó 60 lượt đoàn đến nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội đầu tư, gấp 2 lần cùng kỳ; tổ chức 2 hội nghị, tham dự trên 10 hội nghị xúc tiến đầu tư, gặp mặt doanh nghiệp có quy mô lớn với sự tham dự của hàng trăm doanh nghiệp, nhà đầu tư, tổ chức quốc tế.

Tính đến ngày 21/8, tổng vốn thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 754,63 triệu USD, bằng 35,1% cùng kỳ, đạt 62,9% kế hoạch năm 2023. Tổng vốn thu hút trong nước ngoài ngân sách đạt 45.304 tỷ đồng, vượt 5,4% kế hoạch năm 2023. Quảng Ninh là địa phương đứng thứ 9 cả nước và thứ 4 vùng Đồng bằng sông Hồng về tổng vốn thu hút FDI trong 7 tháng đầu năm.

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tại cuộc họp

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tại cuộc họp.

Trong 5 tháng cuối năm, phấn đấu thu hút thêm ít nhất 745,37 triệu USD với 10 dự án vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và gần 5,7 nghìn tỷ đồng với 15 dự án vốn đầu tư trong nước ngoài ngân sách. Qua đó, phấn đấu cả năm 2023 đạt ít nhất 1,5 tỷ USD vốn FDI vượt 25% kế hoạch năm và đạt ít nhất 51.000 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước ngoài ngân sách, vượt 18,6% kế hoạch năm.

Trên cơ sở ý kiến tham gia của các sở, ngành, địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khắng thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm trong 5 tháng cuối năm. Cùng với việc tập trung xúc tiến đầu tư với các thị trường và đối tác truyền thống là các quốc gia có công nghệ cao, công nghệ nguồn, đứng đầu các chuỗi cung ứng, thành viên tham gia các hiệp định FTA đa phương với Việt Nam, cần tiếp tục tổ chức các hội nghị, hội thảo xúc tiến đầu tư - thương mại - du lịch nhằm quảng bá tới các thị trường nhà đầu tư mới và nhóm nhà đầu tư đang nghiên cứu đầu tư. Đẩy mạnh hơn nữa việc hỗ trợ, đồng hành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai đầu tư dự án thông qua các tổ công tác của tỉnh.

Đối với nhóm nhà đầu tư đã ký hợp đồng, sẵn sàng đầu tư vào tỉnh cần chủ động phối hợp với các chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp giải quyết thủ tục đầu tư, bố trí quỹ đất sạch, hạ tầng dùng chung, hạ tầng điện nước đảm bảo yêu cầu để nhà đầu tư quyết định đầu tư nhanh nhất.

Thành Công - BQN