Tin tức đầu tư


Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư triển khai chương trình hành động số 13-CTr/TU ngày 26/01/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

31/03/2022

 

(đồng chí Vũ Thị Kim Chi, Bí thư Chi bộ, Phó trưởng Ban Thường trực chỉ đạo hội nghị)

Ngày 30/3/2022, Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư đã tổ chức Hội nghị triển khai chương trình hành động số 13-CTr/TU ngày 26/01/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Chỉ đạo hội nghị có đồng chí Vũ Thị Kim Chi, Bí thư Chi bộ, Phó trưởng Ban Thường trực cùng toàn thể cán bộ viên chức và người lao động thuộc Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư.

        

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Vũ Thị Kim Chi, Bí thư Chi bộ đã quán triệt đến toàn thể các đồng chí Đảng viên, cán bộ viên chức, người lao động trong toàn cơ quan về nội dung, tầm quan trọng của mục tiêu và phương hướng triển khai Chương trình hành động số 13-CTr/TU ngày 26/01/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021; Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 22/3/2022 của UBND tỉnh; Chương trình số 13-Ctr/DUK ngày 25/02/2022 của Đảng Ủy Khối, Kế hoạch số 08- KH/CU ngày 16/3/2022 của Chi bộ Ban; Kế hoạch số 24/KH-BXTĐT ngày 23/3/2022 của Ban…Hội nghị được tổ chức với cách làm đổi mới, linh hoạt, sáng tạo, bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến đến cán bộ, viên chức và người lao động. Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận và tham gia ý kiến thống nhất triển khai chương trình với 5 nhiệm vụ trọng tâm:

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình.

- Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiêu lực, hiệu quả

- Tập trung hoàn thiện, quy định, quy chế.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; kiên quyết, kiên trì đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ; thực hiện tốt công tác dân vận, thực sự dựa vào nhân dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

       

(đồng chí Lê Hải Long trình bày tại hội nghị)

 

Trên cơ sở thảo luận sôi nổi của các đồng chí đại biểu dự hội nghị; đồng chí Bí thư Chi bộ cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học tập, nghiên cứu, triển khai Chương trình hành động số 13-Ctr/TU ngày 26/01/2022 đối với công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu các phòng ban, đứng đầu các tổ chức như Công đoàn, Đoàn Thanh niên; đồng thời cần phải gắn với tình hình, nhiệm vụ của cơ quan để phát huy hiệu quả, nâng cao trách nhiệm, thái độ và tư tưởng của đội ngũ đảng viên, nhất là đảng viên giữ chức vụ quản lý.

      

 

Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chương trình hành động là công việc hết sức cần thiết và quan trọng; phải được tổ chức thực hiện một cách rất nghiêm túc, quyết liệt, bài bản, tiến hành thường xuyên liên tục và đưa vào bổ sung trong chương trình giám sát của Chi bộ trong thời gian tới. Đồng thời cần gắn với học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minhtrong việc kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi các hành vi có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống…Kịp thời nhận diện và kiên quyết đấu tranh phản bác quan điểm sai trái; chủ động nắm bắt, xử lý thông tin trên không gian mạng đảm bảo giữ vững lập trường chính trị…

Nguồn: Văn phòng - Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư

 

 


 

Bài viết cùng chuyên mục