Hoạt động đoàn thể


Ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh quảng ninh tổ chức hội nghị học tập, tuyên truyền và quán triệt chỉ thị số 18 của ban thường vụ tỉnh ủy

03/11/2021

Sáng ngày 03/11/2021, Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị học tập, tuyên truyền và quán triệt Chỉ thị 18-CT/TU của BTV Tỉnh ủy về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai chiến lược tổng thể thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và ổn định kinh tế - xã hội, giữ vững đà tăng trưởng hai con số trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Tham dự Hội nghị có Đồng chí Vũ Thị Kim Chi - Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh; đồng chí Nguyễn Đoàn Đình Cường, Phó trưởng Ban; cùng toàn thể các đồng chí đảng viên, cán bộ viên chức Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư.

Ảnh toàn cảnh buổi họp

Tại Hội nghị, Đồng chí Vũ Thị Kim Chi - Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh đã quán triệt một số vấn đề cốt lõi, quan trọng trong Chỉ thị 18 của BTV Tỉnh ủy, trong đó nhấn mạnh các nội dung chính về quan điểm, nguyên tắc, phương châm trong thích ứng và kiểm soát dịch bệnh gắn với ổn định kinh tế - xã hội; Trách nhiệm phòng, chống dịch bệnh của Ban cán sự đảng UBND tỉnh, UBND tỉnh và các cơ quan tổ chức, thực hiện thành công “mục tiêu kép”; Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các cơ quan đơn vị, địa phương; Vai trò kiểm tra, giám sát; Đổi mới nội dung, hình thức thông tin, truyền thông, định hướng dư luận; Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp; Các nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng kế hoạch và Cơ chế cập nhật thông tin…Đồng chí Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng Ban thường trực yêu cầu toàn thể đảng viên, cán bộ, viên chức của Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư nắm chắc các nội dung Chỉ thị để thực hiện đúng, gắn với trách nhiệm của cá nhân và tập thể phòng chuyên môn, tập thể Ban để đảm bảo góp phần thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh gắn với đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội của toàn tỉnh và cả nước.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Vũ Thị Kim Chi - Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh đã quán triệt Kết luận Hội nghị lần thứ tư, BCH Trung ương Đảng (Khóa XIII) về phát triển kinh tế - xã hội, trong đó tập trung vào 4 nội dung, gồm: Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2021; mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và phòng, chống dịch năm 2022; dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2022-2024 và lùi thời điểm cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27 và các quan điểm, chủ trương phòng, chống dịch thời gian tới. Đồng thời nêu bật những giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm, gắn với trách nhiệm cụ thể của IPA trong quý IV/2021.

Thông qua Hội nghị tuyên truyền và quán triệt về Chỉ thị số 18 của Ban thường vụ Tỉnh ủy sẽ giúp toàn thể cán bộ, đảng viên, chuyên viên trong Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư nhận thức được những vấn đề cốt lõi, quan trọng và nghiêm túc triển khai, thực hiện.

IPA Quảng Ninh