Tin tức đầu tư


Chi bộ Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tổ chức sinh hoạt chuyên đề về "Trách nhiệm nêu gương của người cán bộ đảng viên"

19/05/2022

Ngày 19/5/2022, nhân dịp kỉ niệm 132 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2022), Chi bộ Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề: Trách nhiệm nêu gương của người cán bộ đảng viên. Tham dự buổi sinh hoạt có đồng chí Vũ Thị Kim Chi, Bí thư chi bộ, Phó Trưởng Ban thường trực; Các đồng chí Phó Bí thư, Ủy viên ban chấp hành Chi bộ; Cùng toàn thể các Tổ đảng, đảng viên thuộc Ban.

Tổ đảng Văn phòng, Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư báo cáo nội dung chuyên đề

Buổi sinh hoạt chuyên đề nhằm nâng cao nhận thức của các cán bộ, đảng viên về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ thực tiễn. Từ đó cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ trong học tập, làm theo và nêu gương, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư.

Trách nhiệm nêu gương của người cán bộ, đảng viên tiếp tục được coi trọng và là bước tiến lớn, đột phá trong nhận thức về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Thực hiện nêu gương là thể hiện tính tiền phong, gương mẫu, là cam kết chính trị của cán bộ, đảng viên đối với chính mình và đối với Đảng, đối với nhân dân. Chi uỷ IPA, cán bộ, đảng viên cần thực hiện tốt các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp, đưa việc nêu gương trở thành việc làm tự giác, thường xuyên và nếp sống văn hóa của mỗi người; tạo sự lan tỏa từ trên xuống dưới, củng cố lòng tin yêu của người dân, xây dựng Chi bộ ngày càng vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nhằm đề cao tính nêu gương, buổi sinh hoạt chuyên đề cũng đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp như: (1) việc nêu gương của cán bộ chủ chốt phải thể hiện toàn diện trên các mặt về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong; tự phê bình và phê bình; trách nhiệm trong công tác; ý thức tổ chức kỷ luật và đoàn kết nội bộ... (2) Đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo hướng đa chiều thực hiện tốt nguyên tắc tự phê bình và phê bình; (3) Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ và thực hiện trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan.

Đ/c Vũ Thị Kim Chi, Bí thư chi bộ, Phó Trưởng Ban thường trực Ban

phát biểu kết luận buổi sinh hoạt chi bộ

Kết luận buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Vũ Thị Kim Chi, Bí thư chi bộ, Phó Trưởng Ban thường trực nhấn mạnh: Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách của chủ tịch Hồ Chí Minh về tinh thần trách nhiệm, nêu gương là bài học vô cùng quý giá, đặc biệt là đối với cán bộ, đảng viên. Đó là sự tự giác về ý thức về trách nhiệm của mình trong công việc chung, là việc cố gắng, nỗ lực hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ ở cương vị công tác./.

Chi bộ Ban Xúc tiến và Hỗ trợ Đầu tư

 

Bài viết cùng chuyên mục