Tin tức đầu tư


Thành lập các đoàn kiểm tra quy trình phòng, chống dịch Covid-19

30/04/2020

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, để chủ động ứng phó với những nguy cơ trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 2628/UBND-XD2 về việc thành lập Đoàn kiểm tra quy trình phòng, chống dịch Covid-19.

Đoàn kiểm tra TX Quảng Yên nhắc nhở việc triển khai phòng, chống dich tại Trung tâm mua sắm thế giới di động. Ảnh: CTV
Đoàn kiểm tra TX Quảng Yên nhắc nhở việc triển khai phòng, chống dich tại Trung tâm mua sắm thế giới di động. Ảnh: CTV

Theo đó, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành sau chỉ đạo thành lập ngay các Đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra, kiểm soát quy trình phòng chống dịch Covid-19.

Cụ thể như sau: Sở GTVT chủ trì cùng Công an tỉnh, Sở Y tế, UBND các địa phương thành lập các Đoàn kiểm tra, kiểm soát tại các bến tàu, bến xe, cảng tàu khách, các đơn vị vận tải và các phương tiện vận tải hành khách hoạt động trên địa bàn, đến và đi từ Quảng Ninh.

Sở Công thương chủ trì cùng Cục Quản lý thị trường, Sở Y tế, UBND các địa phương thành lập các Đoàn kiểm tra, kiểm soát quy trình phòng chống dịch bệnh tại các chợ, siêu thị, cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh chủ trì cùng UBND các địa phương, Sở Y tế thành lập các Đoàn kiểm tra, kiểm soát quy trình phòng chống dịch bệnh tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Cục Hải quan tỉnh chủ trì cùng Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh, Sở Y tế, các Ban quản lý cửa khẩu và UBND các địa phương thành lập các Đoàn kiểm tra, kiểm soát quy trình phòng chống dịch bệnh trong công tác xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh đảm bảo quy định của Trung ương và của tỉnh.

Yêu cầu thành lập và triển khai Đoàn kiểm tra liên ngành ngay trong ngày 30/4/2021, thực hiện kiểm tra và xử lý nghiêm mọi trường hợp vi phạm theo quy định phòng chống dịch bệnh và quy định hiện hành; báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh hàng ngày (thông qua Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp)

Đối với các cơ sở: Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, Trung tâm phục vụ hành chính công các địa phương, các ngân hàng thương mại, văn phòng công chứng, cửa hàng xăng dầu… yêu cầu thủ trưởng các đơn vị và cơ quan chủ quản thực hiện nghiêm yêu cầu “5K” của Bộ Y tế và Bộ tiêu chí an toàn ban hành kèm theo Công văn số 1159/UBND-VX3 ngày 28/2/2021  của UBND tỉnh.

Giao các Sở, ngành: Công thương, Tư pháp, Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và UBND các địa phương triển khai ngay chỉ đạo nêu trên tới các cơ sở đảm bảo quy định; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện (thông qua Sở Y tế tổng hợp).

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc.

https://baoquangninh.com.vn/thanh-lap-cac-doan-kiem-tra-quy-trinh-phong-chong-dich-covid-19-2531252.html