Tin tức đầu tư


AN SINH XÃ HỘI ĐƯỢC QUAN TÂM, ĐỜI SỐNG CỦA NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ĐƯỢC CẢI THIỆN

30/04/2022

Khám sức khoẻ cho người có công tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công tỉnh.

Tỉnh ban hành nhiều cơ chế, chính sách chăm lo bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và ưu tiên bố trí nguồn lực lớn cho các vùng đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số, các đối tượng chính sách, yếu thế, từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các địa phương, vùng miền.

  • Tổng chi cho an sinh xã hội trong 5 năm 2015-2020 đạt 8.981 tỷ đồng, bình quân tăng 14,9%/năm, gấp 1,8 lần giai đoạn 2011-2015.

  • Tỷ lệ dân cư thành thị được sử dụng nước sạch, dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh tăng lần lượt từ 93% và 91,4% năm 2015 lên 98% và 98,3% năm 2020.

  • Hoàn thành việc triển khai hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho người có công (giai đoạn 2) với gần 4.000 hộ gia đình được thụ hưởng chính sách.

  • Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều giảm từ 4,56% năm 2015 xuống còn 0,36% năm 2020.

  • Số trường đạt chuẩn quốc gia là 545 trường (đạt tỷ lệ 85%), tăng 161 trường so với năm 2015, trong đó có 66 trường được đầu tư phòng học thông minh. 100% đơn vị cấp xã đạt chuẩn mức độ 3.

  • Tỷ lệ bác sĩ/vạn dân năm 2020 đạt 14,8 (cả nước đạt 9 bác sĩ). Tỷ lệ giường bệnh/vạn dân đạt 54,6 (cả nước đạt 29,5)

  • Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 95% (cả nước đạt 90,7%); 100% số người nghèo, đối tượng chính sách được khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế; trên 97% dân số được khởi tạo hồ sơ sức khỏe, trong đó trên 82% hồ sơ được cập nhật thông tin.

  • Tuổi thọ bình quân của người dân Quảng Ninh năm 2019 đạt 73,5 tuổi.

Sưu tầm

 

Bài viết cùng chuyên mục